2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Lønn som fortjent

Av: Hege Heløe  [Sist endret: 02.09.2010 07:58:36]

Else-Mari Nygaard

 

 

 

 

 

 

 

 

BT: Else Mari Nygaard fikk medhold da saken ble stemt over i Administrasjonsutvalget tirsdag kveld. Hovedtillitsvalgt for Delta i Fredrikstad kommune, Vidar Nilsen, var til stede, og gleder seg over utfallet. Her sammen med Delta-tillitsvalgt Bjørn Arne Norum ( i midten) Foto: Hege Heløe

Med seks mot to stemmer i favør for rådmannens innstilling løste saken seg for Else-Mari Nygaard. SFO-lederen kan se fram til et lønnstillegg på 25.000 kroner.

Hun er svært lettet over utfallet, og er glad for å ha fått hjelp fra Delta underveis. Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen har hele tiden støttet henne i arbeidet med å få en rettferdig lønn. Han berømmer henne for å ha stått løpet ut.

- Jeg tror kommunen har lært noe av denne prosessen og det er klart at denne saken må tas hensyn til når det gjelder lønnspolitiske saker. Det kommer vi til å se nå under de lokale lønnsforhandlingene, sier Nilsen.

Han mener at saken vil gi konkrete ringvirkninger i Fredrikstad kommune, forhåpentligvis også i andre kommuner.

Det nytter å kjempe

Nygaards advokat, Haakon Utne Kierulf gleder seg over utfallet av saken og synes det er positivt at Fredrikstad kommune har lagt til grunn den juridiske begrunnelsen i sin vurdering av saken.

- Det er gledelig at saken løste seg. Dette viser at jussen har sin plass i likestillingsspørsmål når partene ikke klarer å bli enige. Likevel er det synd at saken måtte gå så langt før det kom til en løsning. Dette viser at det nytter å ha en organisasjon i ryggen når arbeidsgiver ikke retter seg etter loven, sier Kierulf, og råder arbeidsgiver til å gjennomgå lønningene og oppfylle likestillingsloven.

- De må få til et planmessig arbeid og se på lønnsstrukturen og ta tak i lignende saker, mener Kierulf.

Fornøyd Delta-leder

- Jeg er fornøyd med at Fredrikstad kommune nå tar likelønnsarbeidet på alvor og at de aksepterer vedtaket fra Likestillingsnemndas, sier Gunn Olander, leder av Delta.

- Dette er en prinsipielt viktig sak i kampen for likelønn, sier Olander og ber andre kommuner merke seg vedtaket.

Olander understreker at kommunene har en plikt til å følge opp likelønnsarbeidet og sikre lik lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn.

- Alle kommuner må gå gjennom lønnsstrukturen blant sine ansatte og vurdere om det finnes diskriminering på grunnlag av kjønn, sier hun.

Olander berømmer samtidig SFO-lederen som har frontet denne saken.

- Hun har vært modig. Det er ikke alltid enkelt å stå fram og ta slike kamper. Det er desto viktigere at noen gjør nettopp det. Resultatet var viktig for henne selv, men ikke minst også for mange andre kvinner med lederansvar som gjør en like viktig innsats som menn i tilsvarende stillinger i andre sektorer, sier Olander.

Bakgrunn for saken:

Likestillings- og diskrimineringsnemnda påla Fredrikstad kommune å gi Delta-medlem Else- Mari Nygaard samme lønn som mannlige ledere i tekniske etat. Nygaard er ansatt som SFO-leder i Fredrikstad kommune.

For tre år siden sammenlignet Else-Mari Nygaard lønnen sin med de mannlige arbeidslederne i kommunens seksjon for regulering og teknisk drift. Hun fant ut at hun tjente mellom 25 og 30 tusen kroner mindre enn menn i tilsvarende lederstillinger og klaget saken inn for Likestillingsombudet.

I fjor fikk hun medhold hos Likestillingsombudet. Likestillingsnemnda ga henne siden medhold, og pålegger Fredrikstad kommune å gi SFO-lederen samme lønn som de mannlige lederne i teknisk etat.

Vedtaket har skapt sterkt debatt i NHO, som i et debattinnlegg i DN nylig hevdet at ”nemden tar tvilsomme snarveier rundt tariffavtalene”.

 Rådmannen i Fredrikstad anbefalte politikerne å ikke gå til sak. Kommunenes interesseorganisasjon (KS) anbefalte Fredrikstad kommune til å akseptere vedtaket i nemda. .  

Les mer om saken: Likelønsseier i Fredrikstad

les også: Venter på likelønnsklager

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS