2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Viktig sykelønnsseier

Av: Gunhild Lervåg  [Sist endret: 02.09.2011 12:46:00]

Syk i permisjonstiden? Arbeidsretten har slått fast at som ansatt i kommunen har du rett til full sykelønn fra den dagen du skulle vært tilbake i jobb, uavhengig av om du faktisk gjeninntrer i stillingen.

Rita Nøstdahl er tilbake i jobb igjen og mottar her en ærespris på vegne av kulturskolen i Tysfjord. Foto: Rikke Braseth


Delta fikk på forsommeren fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommunalt ansatte har rett til full sykelønn etter endt permisjon, selv om de ikke fysisk møter på jobb som avtalt. Det er Rita Nøstdahl (60) i Tysfjord glad for.

– Det er bra at andre nå slipper å gå gjennom det samme som meg, sier hun.

 

Brystkreft

For fire år siden tok Rita Nøstdahl 30 prosent permisjon fra jobben som kulturskolerektor i Nordlandskommunen for å videreutdanne seg i kreativt musikkarbeid. I ti måneder kunne hun klare seg på 70 prosent lønn, tenkte hun. I løpet av studieåret ble Nøstdahl syk og måtte gi opp studiet. Hun prøvde stadig å jobbe litt, men da sommeren kom og permisjonstida var over, var hun så dårlig at hun ikke maktet å arbeide. Siden hun egentlig skulle vært tilbake i 100 prosent stilling, fikk hun full sykelønn for juli og august.

Så kom flere dårlige nyheter:

  • Hun fikk konstatert brystkreft.
  • I august trakk arbeidsgiveren tilbake 100 prosent sykelønn, etter råd fra KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Arbeidsgiveren mente at hun bare hadde rett på sykelønn av 70 prosent inntekt siden hun ikke hadde begynt å jobbe etter permisjonen. Derfor krevde kommunen at hun betalte tilbake 30 prosent av det hun hadde fått i juli og august.

Måtte betale tilbake lønn

– Jeg følte at dette var forferdelig urettferdig, men jeg betalte tilbake. Jeg måtte jo være redelig, sier Nøstdahl.

Pengene var brukt, og Nøstdahl fikk trekk i lønn i tre måneder. Dermed fikk hun utbetalt 9000 kroner i måneden.

– Hvem kan leve av det, spør hun og forteller at det gikk hardt utover sparepengene.

 

Rådet til å ta ferie

For at Nøstdahl skulle få rett til 100 prosent utbetaling, rådet arbeidsgiveren Nøstdahl til å ta ut fem uker ferie, selv om hun var syk. På dag 17 i ferien ble Nøstdahl operert for brystkreft.

– Jeg hadde en aggressiv type kreft og måtte gå videre med cellegift, sier hun.

Først ett halvår etterpå var hun ferdig med cellegiftkurene.

Rådet fra arbeidsgiver om å ta ferie for å oppnå rett til full lønn, ga henne slett ikke rett til 100 prosent lønn. I tillegg til sykdommen, fikk Nøstdahl økonomiske bekymringer. Nøstdahl ble urolig for om hun noen gang ville klare å komme tilbake i 100 prosent jobb eller om hun ville bli ufør og få uføretrygden beregnet ut fra 70 prosent inntekt. Siden hun hadde vært sykemeldt i ett år, måtte hun over på attføring/rehabiliering og fikk redusert inntekten til 66 prosent.

– Økonomisk utrygghet sliter psykisk. Når du i tillegg er syk, føler du deg verdiløs, sier hun.

Nøstdahl fikk hjelp av Deltas tillitsvalgte i Tysfjord og av en niese som er advokat. Etter hvert ble også Delta sentralt koblet inn.

 

Måtte møte på jobb

Tysfjord kommune, som er arbeidsgiveren til Nøstdahl, handlet i denne saken etter råd fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og deres tolkning av Hovedavtalens paragraf 8 om sykelønn. KS har ment at fysisk gjeninntreden på arbeidsplassen etter endt permisjon er en forutsetning for sykelønn. Arbeidsgiverorganisasjonen henviser til sykelønnsbestemmelsene i folketrygdloven. Dette fremgår også i KS Personalhåndbok.

 

Seier i retten

Delta brakte saken inn for Arbeidsretten og fikk på forsommeren fullt gjennomslag der. Arbeidsretten slår fast at en arbeidstaker som blir syk i permisjonstiden har rett til full sykelønn fra det tidspunktet vedkommende skulle vært tilbake i stillingen. Dette gjelder ved både hel og delvis permisjon og uavhengig av om permisjonen er lønnet eller ulønnet.

– Dette er full seier for Deltas tolkning av tariffavtalens bestemmelser, sier advokat i Delta, Vegard Veggeland.

KS har ingen kommentar til dommen som ikke kan ankes.

– Delta har hele tiden hevdet at det er tilstrekkelig at stillingen er tiltrådt da vedkommende ble ansatt for at arbeidstakeren skal ha fulle rettigheter til sykelønn, også etter endt permisjon. Selv om du har hatt permisjon, skal du ikke bli behandlet som nyansatt, sier Veggeland.

Dommen viser at arbeidsgiver ikke kan sette tariffavtaler til side der avtalen er bedre enn folketrygdloven eller annet lovverk, sier Delta-advokaten.

LO/Fagforbundet har samtidig vunnet fram i en tilsvarende sak.

 

Forlik

For Nøstdahls del ble saken løst gjennom forlik lenge før det prinsippielle ble behandlet i Arbeidsretten. Kommunen betalte i ettertid Nøstdahl slik at hun fikk 100 prosent sykelønn for perioden da hun skulle vært tilbake etter utdanningspermisjonen.

 

 

FAKTA Sykelønn

Tariffavtalene i offentlig sektor gir rett til full lønn fra arbeidsgiver fra første sykedag og man må ikke ha vært ansatt i fire uker slik folketrygdloven krever.

Arbeidstaker må ha tiltrådt stillingen, dvs. vært fysisk til stede på jobb. Arbeidsgiver betaler ut sykelønn i inntil ett år. Etter den tid må arbeidstaker henvises til NAV og ytelser derfra. Disse ytelsene tilsvarer 66 prosent av lønnen.

 

Les også: Sykelønn og rett til AFP


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS