2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Gode intensjoner om samhandling

Av: Audun Hopland  [Sist endret: 07.09.2011 13:53:58]

2011 tønsberg gunn...


Gunn Olander, leder i Delta, påpeker politikerne sin arbeidsgiverrolle. Fra venstre: Cecilia Haglind 12k-koordinator fra et samarbeidsprosjekt mellom 12 Vestfoldkommuner, sykehusdirektør Stein Kinserdal, Olav Sannes Vika fra SV, Arne Olsen fra Frp, Svein Rui fra Høyre, Ragnar Fevang fra Ap, Hilmar Flatabø fra Venstre og Steinar Ljone fra Kystpartiet. Foto: Audun HoplandDelta-leder Gunn Olander minner folkelagte om at samhandlingsreformen ikke handler om at å springe fortere, men om å gjøre de rette oppgavene. Denne uka inviterte Delta i Tønsberg til debatt om reformen.

- Dere folkevalgte har det øverste ansvaret for de ansatte. Ta de ansatte med i alle prosesser. Skaff nok læreplasser som gjør yrkesvalg attraktivt. Bruk oss og tenk kvalitet, oppfordret Delta-leder Gunn Olander da hun mandag møtte lokalpolitikere i Tønsberg til debatt om samhandlingsreformen. Reformen skal flytte helsetjenester nærmere der folk bor.

”Her har vi gullrekka av politikere i Tønsberg”, var kommentaren fra en av de mange frammøtte før debattleder, Deltas kommunikasjonssjef Karl Håkon Sævold, påpekte at panelet i hovedsak bestod av menn, mens kvinneflertallet var stort blant tilhørerne.  Så ga han ordet til partirepresentantene.

Se oversikten over alle arrangementene i Delta-uka.

Sprik om reformen
Per Arne Olsen fra Frp åpnet med å si at kjønnsskifteoperasjon var uaktuelt. Han innrømmet at det kreves sterk politisk vilje til å løfte de kvinnedominerte omsorgsyrkene økonomisk, men sa at det er noe både SV og Frp vil.

- Vi trenger øremerkede penger til et nødvendig eldreløft, sa Olsen.

Han mente videre at samhandlingsreformen tar opp behovet for en mer hensiktsmessig organisering av helsetjenestene, basert på lokale ønsker og behov. Dette kan bli et stridstema. Delta og mange yrkesgrupper kan gå en vanskelig tid i møte. NAV-reformen vil framstå som vellykket sammenlignet med samhandlingsreformen sa Olsen.

Saken fortsetter under bildet.2011 tønsberg ..

 

 

 

 

 


En godt forberedt Karl Haakon Sævold, kommunikasjonssjef i Delta leder politikerdebatten i Tønsberg om samhandlingsreformen og litt attåt.


Høyre-mannen Svein Rui la ikke skjul på at han ønsket konkurranse – mer for pengene.

- Vi vil ha de beste sykepleierne og de beste legene, sa han.

Les også: Stor innsats for Delta-uka

Les også: Politikerdebatt i Re

Dette fikk Ap-representanten Ragnar Fevang med 24 års bak seg som opposisjonspolitiker i Tønsberg, til å understreke sitt nei til konkurranseutsetting som prinsipp i sykehussektoren. Han påpekte også det brokede politiske landskapet i byen med mange vippepartier. Fevang innrømmet kattepinen med at nybygde sykehjemsplasser står tomme fordi det mangler penger til drift. Naturlig nok forsvarte han og SV reformen.

Saken fortsetter under bildet.2011 tønsberg Åse Hejdenberg 073- Jeg skal stå på og fronte alle yrkesgrupper. Dere som ledere må si at det er behov for oss alle, oppfordret hovedtillitsvalgt Åse Hejdenberg i Tønsberg kommune.


Ansattes kompetanse
SV-politikeren Olav Sannes Vika beskrev reformen som helserettet og nødvendig, men var samtidig skuffet over at kommunen ikke setter av penger på å løfte de ansattes kompetanse.

 - Flertallet Høyre og Frp i Tønsberg er uheldig, sa Venstre-mannen Hilmar Flatabø og begrunnet det med manglende interesse hos dem for miljøvern og videreutdanning av de kommunalt ansatte.

- De ansatte trenger faglig påfyll. Lag et spleiselag mellom staten og kommunene til etterutdanning. Vi må gå skritt for skritt og ønsker å kartlegge hva kommunene trenger i et tiårs perspektiv. Nok folk må utdannes til den kompetanse som trenges i kommunene, sa Flatabø og rettet søkelyset på det som Delta er svært opptatt av, de ansatte og deres kompetanse.

Steinar Ljone fra Kystpartiet var bekymret for økonomien, påpekte at helse må stå øverst og at kommunen i altfor stor grad sitter og administrerer det som er lovpålagt.

- Rett person på rett plass
Etter at politikerne hadde snakket seg varme, minnet Gunn Olander om at 12. september skal de ansatte velge gode sjefer og stilte spørsmål om hvordan de ansatte blir brukt i Tønsberg. Samhandlingsreformen handler ikke om at de ansatte skal løpe fortere, men at rett person skal jobbe på rett plass og at offentlige tjenester løses på en best mulig økonomisk måte, påpekte Delta-lederen.

Yrkesgrupper kiver
Ap-politiker Fevang understreket at hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere må være på samme lag. Leder Jette Dyrnes i Helsefagarbeiderne i Delta mente at politikerne behandler de ansatte som en salderingspost og etterlyste læreplasser for helsefagarbeidere.

- Bruk helsefagarbeidere til sitt og sykepleier til sitt, oppfordret Dyrnes.

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold mente disse ordene skulle vært hugget i stein.

- Mange utdanner seg vekk fra det de er lært til å skulle gjøre og gikk Delta i møte, men påpekte også at Deltas yrkesgrupper er i kiv med andre yrkesgrupper.

Kinserdal er usikker på om vi har nok ledelseskraft til å løse utfordringene, men sykehusene trenger flere generalister.

- Det er ikke nødvendig at alle har en mastergrad. Oppgavefordeling er noe jeg jobber med. Samme hvor man bor, skal det være samme tilbud om omsorg og spesialisttjeneste, svarte sykehusdirektør Stein Kinserdal, som kunne fortelle at han kjente debattlederen, da Karl Håkon Sævold var 18 år og at det var et hyggelig gjensyn.

Fra salen spurte nestleder i Delta for noen år tilbake, Bjørn Harald Iversen, om hvem som får ansvaret for samhandlingen i helsereformen. Han frykter for framtiden til helsefaget. Ansvaret er nå mer fragmentert enn før, mente han.

Interkommunalt samarbeid
- Det skjer veldig mye positivt i samhandlingsreformen, sa 12k koordinator Cecilia Haglind og fortalte at det er bevilget samhandlingsmidler, 6,48 millioner kroner til blant annet å utrede fire lokalmedisinske sentra. Dette er i regi av 12k, som er er et interkommunalt samarbeid mellom Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg kommune. Totalt representerer samarbeidet 220.000 innbyggere. Målet med samarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet, samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk og være talerør for kommunale fellesinteresser i Vestfold.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS