2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Renholdere ønsker seg omsorgsoppgaver

Av: Gunhild Lervåg  [Sist endret: 11.11.2011 10:49:18]

Anne Stensberg, Tove Brenna Holmen og Kari Hanstad håper at de får lov til å gjøre omsorgsarbeid i tillegg til renhold og andre serviceoppgaver. (Foto: Gunhild Lervåg)


I Åmot har renholderne blitt til miljøservicearbeidere. Nå ønsker de å ta på seg omsorgsoppgaver også.

Når samhandlingsreformen innføres fra nyttår, får kommunene flere helseoppgaver enn i dag. Trykket på helsearbeiderne kan bli større. I Åmot kommune tilbyr miljøservicemedarbeiderne seg å avlaste helsearbeiderne.

– Vi er i dialog med helseledelsen i kommunen om hvordan miljøservicearbeiderne kan bidra, opplyser lederen for miljøservicearbeiderne, Tove Brenna Holmen.

 

Omsorg gjør jobben mer variert

Miljøservicearbeiderne Kari Hanstad og Anne Stensberg håper de får lov til å ta på seg omsorgsoppgaver.

– Det er spennende med omsorg. Det gir mer variasjon i jobben og vi får jobbe med mennesker. Vi vil gjerne gi eldre omsorg, sier de.

 

I løpet av ti år er renholdsstaben i Hedmarkskommunen redusert med 40 prosent. Samtidig har de fått flere bygg å holde rene – og de har tatt på seg flere oppgaver.

 

Som miljøservicearbeidere kan de i tillegg til renhold også utføre annen service som for eksempel: vikartjeneste i barnehage, kantine- og vaskeri, informasjonsvirksomhet og forskjellige andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Nå har de planer om å utvide tjenestetilbudet til også å omfatte omsorgsoppgaver.

 

Lett å rekruttere miljøservicearbeidere

        Vi kan tilby omsorgsoppgaver på sykehjem, som å smøre mat, hjelpe til med mating, følge beboere ut og å lese for dem. Vi ønsker å være et tillegg til den pleie og omsorg som eksisterer i dag. Et samarbeid mellom miljøservicearbeidere og helsepersonell kan gi gode resultater, tror Brenna Holmen.

 

Hun trekker fram at de tradisjonelle renholderne ofte er omsorgspersoner fra før med stor livserfaring og at de kan gi nyttige bidrag.

 

Samtidig skal de lære opp nye miljøservicearbeidere. 

        Det er lett å rekruttere miljøservicearbeidere. Unge vil ha variert arbeid, og det får de i en miljøserviceorganisasjon, sier lederen for miljøservicearbeiderne, Tove Brenna Holmen.

 

Brenna Holmen er også lokalpolitiker og nettopp valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun oppfordrer kommunene til å utvikle og bruke de ressursene de faktisk har.

 

To timer teori i uka

For ti år siden var sykefraværet blant renholderne i Åmot høyt. Det var vanskelig å få rekruttert nye renholdere. Hedmarkskommunen måtte ta grep.

 

Systematisk opplæring i person- og organisasjonsutvikling gjennom ”Jobo – modellen” og tydelig ledelse er viktige stikkord for å skjønne hvordan de kommunale renholderne har klart å snu utviklingen.
”Jobo – modellen” er en modell for utvikling av mennesker og organisasjoner og er et bærekraftig alternativ til konkurranseutsetting.

 

Les mer om hvordan Jobo-modellen hjelper dem å takle stress.

 

Hver uke har miljøservicemedarbeiderne to timer teori i temaer som blant annet handler om  utvikling og endring.

– Utviklingen skjer via opplæring og kompetanseheving og gjennomføring av endringer i praksis. Det er det som er nøkkelen til å få det til, fastslår Brenna Holmen.

 

Stolte av jobben sin

 

Før endringene, var Kari Hanstad og Anne Stensberg renholdere i hver sine kommunale bygg. De samarbeidet aldri. Nå rullerer alle på oppgaver og bygninger.

 

– Før ble vi fortalt hvor og når vi skulle vaske. Nå vurderer vi når det trengs og hva som trengs. Det er ikke sikkert det er nødvendig å tørke støv av vinduskarmene hver dag. Vi har økt kompetansen vår mye. Vi har fått mer tro på oss selv. Vi har lært oss å kommunisere, vi har fått kolleger.

 

De er utstyrt med skrutrekker og smøreolje i tillegg til vaskeutstyr og tar seg av enkelt vedlikehold.

        Vi kan slå inn en spiker i stedet for å ringe vaktmesteren. Vi gjør vedlikeholdsoppgaver som det er mulig å gjøre for oss der og da.

 

For dem blir det nå for kjedelig å bare drive med renhold.

        Vi vil ha variasjon. Men vi ønsker oss likevel ikke bort fra renhold. Vi vil ha noe annet i tillegg. Vi er stolte av jobben vår, sier Hanstad og Stensberg som har reist land og strand rundt for å fortelle andre kommuner om hvordan de løser oppgavene i Åmot.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS