2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Farvel til landbruk i Delta/TY

Av: Hege Heløe  [Sist endret: 19.03.2012 13:59:06]

TY mars 2012 foto Hege Heløe 009TYs leder Rune Berg, styremedlemmene Ivar Selvaag (til venstre) og Magne Aasdal (til høyre) tar et endelig farvel med landbruk. Berg viser fram det aller første nummeret av TY-bladet. Da var det en ku med parkometer som prydet omslaget!
(Foto: Hege Heløe)


- Verden er i forandring, og vi er påført nedlegging av landbruk i TY (Teknisk Yrkessammenslutning), sier TYs leder Rune Berg.

På grunn av jordbruksforhandlingene mellom bondeorganisasjonene og Staten så er landbruksvikarene havnet i private hender. Omleggingen i landbruket har ført til at private avløserlag har overtatt arbeidsoppgavene til de kommunale landbruksvikarene.

En håndfull landbruksvikarer

- Vi hadde et håp om at vi kunne tilby medlemskap til ansatte i de private avløserlagene, men det gikk ikke i orden. Med bare en håndfull kommunale landbruksvikarer igjen, så er vi oss nødt til å legge ned landbruk i TY, sier styremedlem Magne Aasdal.

Administrasjonssjef i Delta, Lars Erik Wærstad, setter dette i sammenheng med at Landbrukets arbeidsgiverorganisasjon ble nedlagt 1. januar i år. Derfor har hovedtyngden av deres medlemmer gått over til NHO Mat og Landbruk.
- Det vil derfor være andre YS-organisasjoner som vil være et mer naturlig valg for potensielle medlemmer innenfor den delen av landbruket som er organisert i bransjeorganisasjonen NHO Mat og Landbruk. De som fortsatt er ansatt i kommunen innenfor landbruket vil fortsatt bli ivaretatt fullt ut av Delta, informerer Wærstad.

En seig kamp
- Dere har kjempet med nebb og klør for å beholde landbruksvikarene i det offentlige. Hvordan føles det å måtte gi opp denne yrkesgruppen i TY?

- Vi ser at det er et nederlag og vi er skuffet over jordbrukspartene ved Staten, bondelaget og småbrukerlaget. Jeg mener de kommunale landbruksvikarene er en trygghet for landbruket og kommunen. Det er en ekstra sikkerhet for gårdbrukerne å ha oss ved sykdom og ulykkestilfeller. Gårdbrukere er en utsatt yrkesgruppe, sier den erfarne landbruksvikaren og styremedlemmet i TY, Magne Aasdal.
Han mener fremdeles at yrket burde være offentlig styrt.
- Nå passer bukken havresekken. Det er gårdbrukerne som både eier og driver avløserlagene, informerer Aasdal.

Han er skuffet over at det gikk som det gikk.
Det er ikke det at det ikke er landbruksvikarer igjen i landet. Det er kanskje flere, men de er ansatt i private avløserlag. I følge TYs leder Rune Berg, er det mange steder ansatt billigere utenlandsk arbeidskraft.

Historisk tilbakeblikk

Det begynte med Landbruksvikarlaget som ble opprettet i 1972. Organisasjonen var en del av Delta, eller KFL som det het da og senere KFO. Bladet ”Mjølkekrakken” ble gitt ut til medlemmer av Landbruksvikarlaget. I 2005 ble det vedtatt å opprette en egen sammenslutning for tekniske yrkesgrupper i Delta. Landbruk gikk inn som en del av dette. Førti år senere, i 2012 er landbruk historie.

- Det er litt sørgelig, medgir Rune Berg.
Det var landbruk som var opphavet til TY og landbruk har gjort TY spesiell. Å være landbruksvikar er en spesiell jobb og man får et litt annerledes syn på livet. Det er et jordnært yrke og de fleste er rett på sak og ikke så kompliserte, sier han og humrer:
- Vi er enkle sjeler men har hjertet på rett plass, det står jeg inne for, sier han lurt.

Faglig samhold

Han har vært med lenge i organisasjonen og har en fortid som leder i landbruksvikarlaget. Han har mange gode minner og opplevelser fra denne tiden.
- Vi var på faglige kurs og sosiale sammenkomster. De fleste landbruksvikarer har et ensomt yrke. Derfor ble det faglige samholdet veldig viktig. Tre dager i året arrangerte landbruksvikarlaget et fagkurs. Det var populært og det sirkulerte i landet fra år til år, forteller han, og tilføyer at de også en gang til Kielferga til Tyskland for å se på hvordan man driver landbruk i EU.
- Det var veldig lærerikt og vi fikk virkelig se forskjellene på norsk og utenlandsk landbruk. Det som overrasket oss var at standarden er høyere her hjemme. Der var de for eksempel ikke så nøye med smittefaren, sier Berg, og oppsummerer:
- Det har vært givende og lærerikt å ha landbruk i Delta/TY. Nå er det slik at verden er i forandring, og vi må henge med.
TY mars 2012 foto Hege Heløe 027
 Landbruk er historie i Delta. Det er vemodig for TY, men Rune Berg ser som alltid framover. (Foto: Hege Heløe)


Teknisk Yrkessammenslutning (TY) ble stiftet første januar 2006.TY gir ut TY-bladet to ganger i året. TY har omlag 2075 medlemmer.
TY gir et per i dag tilbud til Delta-medlemmer innenfor trafikk, renhold, teknisk drift/vaktmestre
.

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS