2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

34 år og for gammel for jobben

Av: Gunhild Lervåg  [Sist endret: 05.10.2012 13:11:56]

harald Mogen Fredrikstad 024 foto gunhild lervågDa Harald Mogen (bildet) var 34 år, søkte han jobb som brannkonstabel i Fredrikstad. Til tross for relevant utdanning og arbeidserfaring, ble han ikke innkalt til intervju. Ingen over 31 år fikk tilbud om intervju. Aldersdiskriminering, slår Diskriminerings- og likestillingsnemnda fast.

“Vi foretrekker søkere med relevant brann- og redningsteknisk utdanning eller kompetanse som f.eks  fagbrev innen tekniske fag. Søkere uten tilfredsstillende erfaring bør ikke være eldre enn 28 år.” Slik lød deler av utlysningen da Fredrikstad brann- og redningskorps i desember 2009 søkte etter en brannkonstabel i fast, helt stilling.

 

Harald Mogen er utdannet elektriker, hadde jobbet i brannkorpset på Hvaler i Fredrikstad i fem år, gått brannskolen og tatt nødvendige kurs. Som 34-åring med relevant utdanning og erfaring, regnet han seg som godt kvalifisert til stillingen. 

 

Mogen var også tilkallingsvikar på brannstasjonen i Fredrikstad. Som deltidsansatt hadde han også fortrinnsrett til stillingen. Mogen følte seg ganske sikker på å få komme på intervju.

 

Ukene gikk. Mogen hørte ingenting fra arbeidsgiveren. Han fikk ingen bekreftelse på at søknaden var mottatt. Så fikk han av kolleger vite at noen allerede var ansatt.

 

Forbudt

Å stille krav til lav alder ved nyansettelser, har vært vanlig i brann- og redningskorpsene landet rundt og er en kjent problemstilling for Branntjenestens Yrkesorganisasjon. Men det er ulovlig. Arbeidsmiljølovens paragraf 13-1 slår fast at det er forbudt å diskriminere på grunn av alder.

 

Klager

Harald Mogen tok kontakt med Vidar Nilsen som er hovedtillitsvalgt for Delta. Nilsen har jobbet grundig med diskrimineringssaker før. Nilsen kontaktet brannsjefen som holder fast på at det er gode grunner til å foretrekke søkere under 28 år, og at alder kan settes i utlysningstekster. Brannsjefen viste til hensynet til muskelstyrke og fysisk utholdenhet.

 

Kommunen har senere erkjent at utlysningsteksten med alderspreferanse var ulovlig.

 

Ingen over 31 år

Mogen klagde til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderte med at Fredrikstad kommune ved Fredrikstad brann- og redningskorps diskriminerte Mogen på grunn av alder da han ikke ble innkalt til intervju. Av alt 69 søkere, ble 13 innkalt til intervju. 11 av dem var under 28 år, de to siste 29 og 30 år.

 

Fredrikstad kommune godtok ikke Ombudets konklusjon, og klagde. Ombudet vurderte saken en gang til og holdt fast på sin avgjørelse. Da anket Fredrikstad kommune saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda.

 

Kommunen mente at det var Mogens fysiske forutsetninger og ikke alderen, som gjorde at han ikke var aktuell for stillingen. Den formelle og reelle kompetanse var god nok for kommunen, men de viste til at Mogen ikke besto kondisjonstesten da han ble vurdert som tilkallingsvikar 10 måneder tidligere. Testresultatene hindret likevel ikke at han ble ansatt som tilkallingsvikar.

 

Seier

Før sommeren i år, to og ett halvt år etter at saken startet, konkluderte også Likestillings- og diskrimineringsnemda med at Mogen er aldersdiskriminert. Nemnda viser til at kondisjon lar seg trene opp og at selv om det er en sammenheng mellom fysiske forutsetninger og alder, er det ikke sannsynlig at det er avgjørende fysiske forskjeller mellom en 28-åring og en 34-åring.

 

Saken fortsetter under bildet.

htv vidar nilsen fredrikstad 053 foto gunhild lervåg 

 

 
Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen reagerte på at brannvesenet søkte etter brannkonstabler under 28 år. Alle foto: Gunhild Lervåg


 

- Det kan ikke være sånn at du ikke kan flytte til en annen by og få jobb som brannkonstabel når du er 32 år, sier hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen.

 

Les også: Diskriminert brannkonstabel får 450.000 kroner i erstatning og Vadsø kommune uenige i diskrimineringsdom

 

Viktig seier

Både Nilsen og Mogen er glade for seieren i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

- Nå må Fredrikstad kommune gå gjennom praksis for ansettelser. De må slutte å legge alder til grunn og ha en konkret vurdering av alle søkere. Det er viktig at ansettelser i det offentlige foregår på en ryddig måte, sier Nilsen.

 

Vidar Nilsen har også tidligere fremmet saker for Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemnda. For to år siden var han en viktig støttespiller da en kvinnelig SFO-leder fikk medhold i at hun burde ha like høy lønn som tekniske ledere i kommunen. Saken har fått betydning for mange andre i tilsvarende stillinger i andre kommuner.

 

 

Gjør dette for andre

Harald Mogen er fortsatt ansatt på deltid i brannkorpset på Hvaler, i tillegg til å jobbe med salg av verktøy, maskiner og verneutstyr.

 

- Spesielt siden jeg har klaget på arbeidsgiveren min, er jeg glad for at det har gått den veien det har gått i Nemnda. Jeg har gjort dette for andre, slik at andre lettere skal få jobb selv om de er over 28 år. Det er hårreisende at arbeidsgiver bruker alder ved ansettelser.

 

Ved ansettelser til deltidsstillinger, er alder ikke tema, selv om det er samme jobben som skal utføres, opplyser Mogen.

 

Kommunen opplyser at de tar saken til etterretning og at de har beklaget utlysningsteksten.

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS