2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Flere dropper fagforeningene

Av: Karin Tanderø Schaug og Gunhild Lervåg  [Sist endret: 10.10.2012 11:54:34]

Færre er medlem av en fagforening, færre ønsker å melde seg inn og færre ønsker å bli tillitsvalgt. Det viser YS Arbeidslivsbarometer for 2012.

At fagforeningene står svakere, er tema på YS-konferansen i Oslo.

- Den norske modellen, der sterke fagforeninger spiller på lag med myndighetene og virksomhetene, er avgjørende for å sikre arbeidsplassene fremover. Derfor er det viktig at vi har høy oppslutning om fagforeningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.


Fagforeningers styrke er avhengig av mange organiserer seg og er aktive medlemmer. Dette forutsetter at nye arbeidstakere må være villige til å melde seg inn, forbli medlemmer og det må være en generell sympati for fagbevegelsen.

Færre vil bli tillitsvalgt
Færre enn før oppgir at de kan tenke seg å være tillitsvalgt. Samtidig sier flere som er tillitsvalgt at det har blitt mer krevende å stå i vervet. Presentasjonen fra Arbeidsforskningsinstituttet kan leses her.

- De tillitsvalgte er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen. Derfor er dette en utfordring for hele arbeidslivet, ikke bare fagbevegelsen, understreker Kvalheim.

YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden på sentrale områder i norsk arbeidsliv. Et representativt utvalg på 3169 arbeidstakere har deltatt i årets undersøkelse, utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbeid med Gallup og på oppdrag fra YS.

YS Arbeidslivsbarometer  er gjennomført for fjerde år på rad.

Må tro på fagforeningene
Hvordan skal YS møte de synkende verdiene? Og hvordan skal YS vise hvor viktig det er å organisere seg?

Motstanden mot å organisere seg og argumentene mot er mange: Man får samme lønns- og arbeidsvilkår uansett om man er fagorganisert eller ikke. Og mange synes fagforeningskontingenten er for høy.

- Det er viktig å få frem at det å være medlem ikke handler om hva man tjener på det, men å være del av noe man tror på, sa Ann Cecilie Bergene, seniorforsker i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

- Man melder seg for eksempel ikke inn i Greenpeace eller Natur og Ungdom fordi man skal tjene på det i kroner og øre. Man melder seg inn fordi man ser viktigheten av det, poengterte Bergene.

Karin Tanderø Schaug jobber i Norsk Tollerforbund i YS


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS