2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Vi må se framover

Av: Hege Heløe  [Sist endret: 25.10.2012 11:00:58]

konferanse ALF foto Hege Heløe

Med nesten 70 deltakere fra hele landet viser det at det er behov for faglig påfyll for aktivitørene. Konferansen burde vart i to dager, foreslo noen. Da kunne deltakerne blitt enda bedre kjent og knyttet mer kontakt. Dersom interessen er til stede, så ser ikke ALFs ledelse bort fra at det vil bli en realitet allerede til neste år. (Foto: Hege Heløe)


En konferanse med workshop underveis var forfriskende og tankevekkende. Det var en dag med mange utfordrende oppgaver, interessante og underholdende innlegg. En dag til både ettertanke og for nytenkning.

Liabø og Johansen foto Hege Heløe


Karin Liabø er selv utdannet ergoterapeut og har vært leder av Norsk Ergoterapeutforbund i 13 år. Hun har god kjennskap til aktivitørene som yrkesgruppe, en yrkesgruppe som står overfor mange av de samme utfordringene som ergoterapeutene også har hatt og til dels har.
(Foto: Hege Heløe)


Også Mona Johansen har bakgrunn som ergoterapeut og har hele 15 år bak seg i Norsk Ergoterapeutforbund.
Hennes hjertebarn her var «Rehabiliteringsaksjonen» som hun var med å starte.
- Utgangspunktet for konferansen er at det er «litt krise» for aktivitørene, samtidig som vi har stor tro på at det er behov for aktivitører. Det må imidlertid gjøres noen grep, innledet Johansen.
Hun påpekte at det selvsagt er viktig å påvirke politisk, men understreket at det valget hver enkelt gjør på arbeidsplassene kan være med på å påvirke i like stor grad.

Færre aktivitører

Det er dessverre en kjensgjerning at det utlyses færre aktivitørstillinger, studiene er på et minimum og Samhandlingsreformen er i gang og i kjernen av reformen er nettopp forebygging. Johansen mener at aktivitørene må på banen når det er snakk om hjemmerehabilitering og aktiv omsorg.

- Aktivitørene er helse og omsorgssektorens kulturarbeidere, sa Liabø og viste til at alle aktivitører bør kjenne til Omsorgsplan 2015 som er å finne i Stortingsmelding 25 «Mestring, muligheter og mening», samt Stortingsmelding nummer 16.
Studerer man disse vil man finne ut at det her står at aktivitet skal være et offentlig tilbud. Begrep som aktiv omsorg, kultur, aktivitet, helse og trivsel er stikkord som går igjen. Det gjelder å gjøre seg kjent med innholdet i meldingene og stille krav til at det ansettes flere aktivitører, råder Liabø.

Vi må tenke nytt

Det vil bli flere hjelpetrengende eldre i årene som kommer. Det vil være flere som bor hjemme og som trenger hjelp i eget hjem. Mange vil være rammet av demens.  Aktivitørene må by på seg selv, våge å vise seg fram på arbeidsplassen og ikke takke nei til nye utfordringer.

- Dere skal være en selvsagt del av teamet rundt hverdagsrehabilitering, dere er en yrkesgruppe som kan koordinere frivillige. Der må dere ta grep og være på hugget. Tenk strategisk når det gjelder helsefremmende og forebyggende aktivitet. Posisjoner dere når det er snakk om tiltak for demente, understreket Johansen, og det ble nikket samtykkende fra salen.

- Få fram at dere er løsningen. Ikke vær redd for å søke andre stillinger enn aktivitørstillinger. Dere må foruten å beholde stillingene også erobre mer. Dere må markedsføre dere selv og drive omdømmebygging for å bli sett, hørt og verdsatt, vektla Karin Liabø.

Johansen understreket at aktivitørene selv må finne ut hvordan få gjennomslag for ideer. Det gjelder å vekke oppmerksomhet, interesse og forståelse. Dere må bli trodd og akseptert. Dyppmetoden er heller ikke å forakte. Det gjelder å gjenta budskapet til det er blitt en sannhet. Spre tankegangen gjennom leserinnlegg, brev til politikere, eldreråd, media  og interesseorganisasjoner som kan tenkes å ville spille på lag med dere,  tipset Mona Johansen.

Konferansedeltakernes tanker om hva aktivitørene gjør om 10 år:

 • Vi skal ha en utdanning i hvert fylke
 • Vi har en utdanning som følger med i tiden og gjenspeiler samfunnets behov.
 • Vi er en del av teamet i oppsøkende virksomhet
 • Vi jobber helsefremmende
 • Det er aktivitører på alle relevante institusjoner
 • Vi jobber i tverrfaglige sentre
 • Ut av arbeidsstua  og inn i folk sine hjem
 • Vi koordinerer de frivillige og samarbeider med frivilligsentralen
 • Flere menn i yrket
 • Vi er stolte av å være aktivitører
 • Mulighet for høyskoleutdanning og å spisse kompetansen
 • God rådgivning fra ungdomsskolen
 • God lønn!

  Hva er det første du vil gjøre (for yrket) når du kommer hjem:
 • - Vi må danne lokale nettverk
 • - Vi må bli flinkere til å poste innlegg, om  stort og smått, på facebooksiden vår.
 • - Markedsføring overfor studenter
 • - Skrive leserinnlegg
 • - Kontakte livsglede for eldre
 • - Vise at vi er stolte
 • - Dokumentere alt vi gjør
 • - Jobbe mer tverrfaglig.

 

Les også: Aktivitet er god medisin
Les også: Seniorpolitiker ønsker mer aktivitet for eldre
Les også: Storsatsing på dagaktivitet for hjemmeboende med demens

Les også: Viderefører populært dagtilbud

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS