2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Ledere

Nye utfordringer og nye mål for Delta

Av: Gunn Olander  [Sist endret: 18.11.2009 08:38:57]

Representantskapet i fjor trakk opp viktige veivalg for organisasjonen, og ny ledelse ble valgt. Vi har nå sittet i ett år, og opplever en organisasjon i utvikling. Årets representantskap skal diskutere nye utfordringer for organisasjonen. Daglig nedlegges det et betydelig arbeid blant medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Delta for å gjøre organisasjonen bedre.

Gunn Olander Delta

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har hatt valg-09 på dagsorden. Gjennom flere aktiviteter som Delta- dagen, politikeropplæringen for representantskapets medlemmer og flere regionale møter satte vi våre saker på dagsorden. Gjennom valgkampen og i vårt arbeid med oppfølging av statsbudsjettet, det nye stortinget og regjeringen, vil innholdet i AFI-rapporten (Arbeidsforskningsinstituttet), utarbeidet for Delta, vise betydningen av en bedre og mer bevisst oppgavefordeling mellom yrkesgrupper.

Delta ønsker en offentlig sektor med høy kvalitet på tjenestene, og derfor må det til en bedre utnyttelse av bredden i kompetansen som finnes. For å oppnå og opprettholde denne kvaliteten må bredden av de ansatte sin kompetanse utvikles, anerkjennes og anvendes. Forslag til statsbudsjettet, som er lagt fram av regjeringen, framkommer det tiltak for å styrke ansattes kompetanse innen aktiv omsorg, styrke ernæringskompetansen i kommunene og økte rekrutteringstiltak innenfor eldreomsorgen. Dette er i tråd med det som Delta har satt i fokus, og som fortsatt er nødvendig å arbeide med. Framtidens velferdsutfordringer fordrer et sterkere fokus på at alle yrkesgrupper innenfor velferdsstaten må tas med i nødvendige kompetansehevingstiltak og funksjonsfordeling.

Oppfølgingen av samhandlingsreformen blir viktig for Delta i kommende år, og vi vil være med i de prosesser som er nødvendig, for å sikre en best mulig funksjonsfordeling. Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) og forbedret medlems- og tillitsvalgthåndtering står også sentralt for Delta. Rapporten fra OU-prosessen så langt, og det videre arbeidet vil bli drøftet på nettverksamlingene og på representantskapet, slik at flest mulig er med i diskusjonen rundt prosessen. Et samordnet samfunnspolitisk og arbeidslivspolitisk perspektiv, ligger også bak organiseringen av fag- og samfunnspolitisk avdeling i Deltas administrasjon. Vi tar mange vesentlige grep nå for å skape en bedre tilgjengelig og offensiv arbeidstakerorganisasjon.

Den arbeidslivspolitiske konferansen i tilknytting til representantskapet blir også viktig. Sentrale arbeidslivspolitiske utfordringer vil bli belyst, med innspill fra Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Spekter og KS. Representantskapet vil være en arena hvor vi setter relevante arbeidslivspolitiske utfordringer på dagsorden. Jeg ser fram til spennende dager på representantskapet.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS