2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Ledere

- 2009 krevende for fagbevegelsen

[Sist endret: 22.12.2009 09:34:27]

- Året som ganske snart er over har vært spesielt og arbeidskrevende, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Gjennom hele 2009 har finanskrisen preget nærings- og arbeidslivet. Vi har hatt et komplisert mellomårsoppgjør i offentlig sektor. Og YS har fortsatt å ta tak i de store klima- og miljøutfordringene. 

Vinterlys

 

 

 

 

 

 Tekst: Tore Eugen Kvalheim

Like før jul var jeg til stede under klimatoppmøtet i København, hvor YS deltok i den norske delegasjonen til COP15. Dokumentet statslederne til slutt ble enige om, etter lange og kompliserte forhandlinger, er en minimumsløsning. Derfor trenger vi en sterk og folkelig bevegelse og miljøbevissthet fremover, slik at våre politiske ledere forstår at de må ta hardere i. Vi kan ikke gamble med jordens fremtid.

En samlet internasjonal fagbevegelse brukte tiden godt under klimaforhandlingene. På vegne av 304 medlemsorganisasjoner i 153 land, deriblant YS, har ITUC (International Trade Union Confederation) jobbet hardt for å få innarbeidet kravet om retterferdig omstilling i ny klimaavtale.

Slik YS ser det må en ny klimaavtale også omfatte arbeidstakernes rettigheter til rettferdige omstillinger, forårsaket av klimakrisen. Som en viktig samfunnsaktør ønsker YS fortsatt å bidra til at Norge når både nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Sammen med Unio og Akademikerne har vi derfor krevd overfor Regjeringen at det må legges nasjonale planer for hvordan arbeidslivets parter best involveres for å nå de klima- og miljøpolitiske ambisjonene. YS har foreslått at det opprettes et klimapolitisk råd, satt sammen av arbeidslivets parter.

Et utfordrende mellomårsoppgjør

Også den globale finanskrisen har kastet mørke skygger over landet vårt i det året vi snart har lagt bak oss. Vi har opplevd at norske arbeidsplasser har gått tapt som følge av den lave veksten ute. Den eksportrettede industrien har fått merke massiv markedssvikt og har enten måttet si opp, eller permittere ansatte.
Derfor var det viktig for oss å ta hensyn til arbeidsplassene og den økte arbeidsledigheten da vi satte oss ved forhandlingsbordet under mellomoppgjøret våren 2009.

Situasjonen foran oppgjøret var den mest utfordrende på mange år. Vi måtte få til et fornuftig lønnsoppgjør, som balanserte hensynet til økt kjøpekraft og optimisme med hensynet til at flest mulig hadde en jobb å gå til. Disse hensynene klarte vi å avveie på en god måte. Etter lange og kompliserte forhandlinger lyktes partene med en videreføring av tjenestepensjonen i offentlig sektor. 

Hovedoppgjøret i 2010

Også under hovedoppgjøret i 2010 blir det viktig å ta hensyn til arbeidsplasser og alle de som har blitt arbeidsledige. Det ser fortsatt noe mørkt ut for Norge, men det fins også tegn til forbedringer. Fortsatt er usikkerheten stor. Særlig viktig vil utviklingen i USA og Tyskland være. Sysselsettingen i USA reduseres nå i mindre tempo enn tidligere og det er tegn som tyder på at utviklingen er i ferd med å snu. Arbeidsledigheten i Tyskland er fortsatt høy, sett i historisk sammenheng.

Finanskrisen var også tema under høstens YS-konferanse. Ville den svekke klima- og miljøarbeidet, eller gi oss nye muligheter? Hva ville skje med finanssystemene og hva ville dette bety for arbeidslivet og fagbevegelsen? Dette var noen av de spørsmålene vi ønsket å gi YS-medlemmene svar på. 

Ny IA-avtale neste år

Samtidig lanserte vi YS Arbeidslivsbarometer, et måleinstrument som skal hjelpe oss med å følge utviklingen i norsk arbeidsliv. Jeg håper dere vil gjøre bruk av den kunnskapen vi får gjennom Arbeidslivsbarometeret og at det blir et verktøy den enkelte YS-tillitsvalgte og YS-medlem kan benytte seg av. 

Ett av resultatene fra Arbeidslivsbarometeret viser et godt arbeidsliv, med arbeidstakere som stort sett mestrer økte krav. Derfor er det ikke grunnlag for å hevde at utviklingen i arbeidslivet er forklaringen på det økende sykefraværet. 

Det høye sykefraværet er en utfordring for oss alle. Det må settes inn riktige tiltak, slik at vi får endret dette. Innen 1. mars neste år skal en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) være på plass, men ny IA-avtale handler om mer enn sykefravær. Vi må ikke glemme de to andre delmålene i avtalen: Å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid og å legge til rette for at seniorene står lenger i jobb. YS deltar bredt i både forberedelsene og selve forhandlingene om en ny IA-avtale. 

Dette skal YS satse på i 2010

Hvert år vedtar representantskapet i YS de arbeidsområdene vi skal satse særlig på i det kommende året. For 2010 har representantskapet besluttet følgende tre hovedsatsingsområder innenfor rammene av prinsipprogrammet: Samfunnsansvar, kompetanse- og utdanningspolitikk og pensjonsreformen. 

Vi har satt oss følgende målsettinger for arbeidet vårt neste år: YS skal øke bevisstheten om samfunnsansvar blant våre forbund, tillitsvalgte og medlemmer. Vi skal opprettholde høy sysselsetting, økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av offentlig og privat sektor, gjennom å øke befolkningens kompetansenivå. Og YS skal sikre medlemmene gode pensjonsvilkår samtidig som arbeidslinja støttes. Vi skal sikre YS, medlemsforbundene og medlemmene størst mulig innflytelse over utviklingen av pensjonsvilkårene, både sentralt og i den enkelte virksomhet.

Neste år blir det også utvidet møte i YS’ representantskap, med valg på politisk ledelse og vedtak av nytt prinsipprogram for neste fire års periode.
 
Jeg ønsker alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i hele YS en hyggelig jule- og nyttårsfeiring! 
 
Med vennlig hilsen Tore Eugen Kvalheim, YS-leder


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS