2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Ledere

- Et friskt folk

Av: Audun Hopland  [Sist endret: 10.02.2010 08:49:46]

Mens korttidsfraværet lenge har vært stabilt, så er det langtidsfraværet som har økt. Da kan man ikke skylde på dårlig arbeidsmoral, men kanskje på arbeidsmiljøet og klimaet i arbeidslivet. 

Audun Hopland

 

 

 

 

 

 

 


Norge et av verdens beste land å leve i. Mange flere enn før er opptatt av trening og helse, færre røyker og vi spiser sunnere. De aller fleste av oss har god helse, lever lenge og har god økonomi. Men, i arbeidslivet så stiger sykefraværet. Fra oktober 2008 til oktober 2009 med ti prosent.

I debatten har frontene spisset seg til. Noen mener at nordmenn er unnasluntrere, har dårlig arbeidsmoral og gjerne tar en ”tredagers” når vi føler behov for det. Andre, blant dem statsministeren, viser til at sykefraværet er lavt ut i fra at vi har svært høy yrkesdeltakelse og flere kvinner, eldre og funksjonshemmede er i jobb enn før. Med økt alder følger sykdom. Helse er ikke et spørsmål om moral. Hvor finnes de som er glade for at de er syke slik at de kan slippe å gå på jobben og delta aktivt i samfunnet?

Mens korttidsfraværet lenge har vært stabilt, så er det langtidsfraværet som har økt. Da kan man ikke skylde på dårlig arbeidsmoral, men kanskje på arbeidsmiljøet og klimaet i arbeidslivet.

En faglig ekspertgruppe utreder nå aktuelle tiltak og skal om få uker foreslå endringer som skal bidra til et vesentlig redusert sykefravær. Tiltakene skal legges til grunn i arbeidet med å videreføre avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Mens fagforeningene, herunder Delta, vil kjempe for å beholde dagens sykelønnsordning, er arbeidsgiverforeningene enstemmige om å ønske seg en sykelønnsordning som den i Sverige. Der skal diagnosen bestemme lengden på sykemeldingene. Med andre ord den enkelte person gjøres til en diagnose og diagnosen til en person. Intensjonene er kanskje gode. Men veiene til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner. Svenske myndigheter har også innført et krav om at selv svært alvorlig syke skal gå til arbeidsformidlingen og søke jobb. Sosialdemokratenes leder Mona Salin sier at endringene den borgerlige regjeringen har gjort siden de vant valget i 2006 har vært forferdelige, og at regjeringen har ødelagt tilliten mange tidligere har følt til trygdesystemet.

- I Sverige legger man nå nesten alt ansvaret på den syke selv. Det er ikke verdig at svært syke mennesker ikke får rehabilitering og sykemelding, sier Sahlin, som vil fjerne de standardiserte sykemeldingsskjemaene.

Sykdom rammer ulikt. Hva jobber du med? Er du ung eller gammel, mann eller kvinne? Hva slags livssituasjon er du i? Noen alvorlig syke klarer å fortsette i arbeidet sitt. Andre som har hatt altfor fysisk krevende arbeid, klarer ikke mer. Vi er individer, ikke brikker i et spill. Mange som er syke og uføre har som sitt største ønske at en dag å komme seg ut i en jobb igjen. Nå må vår statsminister tydelig nok si fra at vi ikke skal kopiere svenskene.

Å diskutere unnasluntring er en blindgate. Arbeidsmoral er vanskelig å måle. Spesielt det å være det å være psykisk syk er tabubelagt, da er du nederst på ”rangstigen”. En idrettskade av typen brukket bein er noe helt annet. Angrep på sykelønnsordningen og indirekte moralske angrep på de syke har vært av typen: ”Kom dere på jobb, ikke sitt hjemme og syns synd på dere selv” Temaet psykisk helse er det mange som ikke vil snakke om.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim roser regjeringen for å være tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen. Målet må være at vi får ned fraværet, slik at vi kan beholde sykelønnsordningen som den er i dag, sier han.

For å unngå at folk blir syke, må arbeidsgiver fokusere på et godt arbeidsmiljø og forebygge til at folk ikke blir syke. Fleksbile arbeidsforhold, trening i arbeidstiden, en lønn å leve av kan virke positivt. Tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver må få en tydeligere rolle i framtidens inkluderende arbeidsliv. Tidlig dialog i sykefraværsforløpet er avgjørende for å hindre langtidsfravær. NAV har en viktig rolle og må ha gode nok menneskelige og økonomiske ressurser.

Selvsagt må vi jobbe for å få ned sykefraværet, men da må også seniorene og mennesker med funksjonshemming inkluderes i arbeidslivet. Nå må vi heller ikke glemme at over 92 prosent av arbeidsstokken faktisk går på jobb.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS