2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Ledere

Jobber deltid – blir ikke ledere

Av: Audhild Vad  [Sist endret: 10.02.2011 13:45:51]

Økt og tvungen pappapermisjon er det som sterkest kan få menn hjem når barna er små og å få kvinnene raskere ut i arbeid og i større stillingsbrøk, skriver redaktør Audun Hopland i denne kommentareren.

Norge har flere kvinner ute i arbeidslivet enn andre OECD-land, og de aller fleste av dem jobber i offentlig sektor. Hele 40 prosent av yrkesaktive norske kvinner jobber deltid og svært få blir ledere, aller færrest i privat sektor.

I Storbritannia viser en omfattende undersøkelse at kun en fjerdedel av britiske arbeidsgivere vil ansette småbarnsmødre. Så dramatisk er det nok ikke i Norge, selv om slike holdninger også finnes hos oss, til tross for at vi skryter av å være mest likestilt i verden Noen liknende norsk undersøkelse er ikke gjort. Britiske arbeidsgivere frykter barselpermisjonen.

I undersøkelsen ”Feminist Myths and Magic Medicine” av Catherine Hakim ved London School og Economics påstås det at en velferdsordning som foreldrepermisjonen hindrer likestilling. I Storbritannia og i USA hvor det er dårligere permisjonsordninger enn i Norge, er det forholdsvis langt flere kvinner som er ledere enn i Norge.

 

I våre nordiske velferdssamfunn, i den såkalte nordiske modellen, har permisjonsordninger en egenverdi. Sosiale goder er byggesteiner i samfunnet. Barselpermisjon, permisjoner for å amme og muligheten til å jobbe deltid er viktig for å få beholde kvinnene i arbeid, for likestillingen og for opprettholde kjøpekraften.

 

Å jobbe deltid og samtidig satse på en lederstilling er utfordrende. Skal mor gjøre karriere, må hun jobbe fulltid og ha barnet/barna i barnehagen, hos en dagmamma, hos en au pair, hos bestemor og bestefar ” - eller med far. Da må far være mer hjemme. Han kan nok likevel beholde sin opparbeidede karriereposisjon, selv om han noen måneder er hjemme hos barnet. Mange menn frykter nok ennå, i hvert fall i privat sektor, at permisjonen kan koste noen trinn på karrierestigen. Derfor må den tvungne fedrekvoten økes. Dersom  fedrekvoten ikke benyttes, må foreldrene miste disse ukene. Da vil flere velge å dele omsorgen for barna mer likt og det kan bli lettere for kvinnene å bli ledere.

 

Arbeidsmarkedet og familielivet har kanskje ikke endret seg så mye som mange skulle ønske. Vi vil gjerne ha i pose og sekk. Ja takk begge deler, mor og far like mye i jobb, like karrieremuligheter og like mye hjemme med de minste. Da må holdninger endres.

Menns foreldrepermisjon må økes og utnyttes fullt ut. Hvorfor ikke gjennomføre forslaget fra flertallet i likelønnskommisjonen: Tre uker til mor før fødselen, så 17 uker for henne, 17 uker for ham og til slutt 17 uker til deling. En tredjedel av pengene skal gå til faren. Dessverre var både statsministeren og finansministeren imot dette forslaget.

Tiden kan nå være innen for å forsøke noe slikt. Dersom kvinnene vil amme så lenge som mulig, må hun gis nok ammefri selv om hun er i jobb. Dette kan man finne praktiske løsninger på.

 

Yrkesdeltakelsen i Norge er på topp i verden. Begge kjønn må få mulighet til karriere, ikke minst på det faglige området. Et paradoks er imidlertid at selv om flere kvinner enn menn nå tar høyere utdanning, så velger mange å være hjemme med barna. Kvinnene velger de nære ting. Vil de heller det enn å være sjefer, så er det et legitimt verdivalg.

 

Økt og tvungen pappapermisjon er det som sterkest kan få menn hjem når barna er små og å få kvinnene raskere ut i arbeid og i større stillingsbrøk. Skal man få til reell likestilling i arbeidslivet må noe besluttes som gjør at det blir likestilling i familielivet.  Noe tvang med hensyn til fordelingen av antallet permisjonsuker for mor og far må til for å få mannen mer hjem og kvinnene mer ut i arbeidslivet, til fulltidsstillinger og lederjobber. Dersom det er målet.

 

Audun Hopland er redaktør i Kommuniké


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS