2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Ledere

- Vern om arbeidsmiljøloven

Av: Audun Hopland  [Sist endret: 06.02.2012 09:24:19]

Vikarbyrådirektivet er en varm potet. Et stort flertall i norsk fagbevegelse krever at regjeringen reserverer seg mot å innføre EUs vikarbyrådirektiv i Norge. Sier regjeringen ja til direktivet, vil arbeidsmiljøloven trolig måtte endres, skriver redaktør Audun Hopland i en kommentar.

Norge har trolig verdens beste arbeidsmiljølov. Den beskytter de ansatte og regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet. Loven skal verne arbeidstakerne mot arbeidsgiverne. Frie avtaler mellom partene er ikke nok. Den første loven om arbeidsmiljøet fra 1892 gjaldt sikkerheten til fabrikkarbeiderne. Flere slike lover kom på 1900-tallet. Arbeidsmiljøloven vi har i dag er fra 1977. Den ble revidert i 2006.

Loven har stått imot en rekke angrep og trusler fra krefter som har ønsket å svekke den. Siste store kamp stod om å få forbedret loven, som var tilpasset mannlig industriarbeidere, til å passe for typiske kvinneyrker i helse- og omsorgssektoren.

Det er ikke mange demokratiske land har så få arbeidskonflikter som Norge, av flere grunner: Trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne, velferdsstaten, en sterk offentlig sektor og gode sosiale ordninger, herunder arbeidsmiljøloven, er stabile grunnpilarer i vårt samfunn.

Et flertall i norsk fagbevegelse krever nå at regjeringen bruker reservasjonsretten som EØS-avtalen gir adgang til og sier nei til EUs vikarbyrådirektiv. Direktivet vil flytte makt fra partssamarbeidet til arbeidsgiverne alene. Blir direktivet innført vil det svekke stillingsvernet, føre til økt bruk av vikarer og true arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiet går inn for direktivet og mener at vikarer sikres bedre lønns- og arbeidsvilkår gjennom prinsippet om at vikarer og fast ansatte skal ha lik lønn for likt arbeid.

Les også: - Regeringen bør benytte reservasjonsretten

Fagbevegelsen frykter konsekvensene av at direktivet føre til mer bruk av vikarer, færre fast ansatte og at fagforeningene vil miste innflytelse på vegne av sine medlemmer/de ansatte.

Arbeidsgiverforeningen NHO mener arbeidsmiljøloven må endres hvis Norge sier ja til vikarbyrådirektivet. Dagens lov legger sterke begrensninger på å bruke vikarbyråer. Loven slår fast at arbeidstakere skal ansettes fast, men gir rom for å ansette midlertidig når fast ansatte må erstattes i korte perioder, eller hvis en bedrift har spesielt mye å gjøre en periode. Bruken av vikarbyråer reguleres av paragraf 14-12 i arbeidsmiljøloven. NHO mener at å opprettholde paragraf 14-12 neppe er forenlig med direktivet. I vikarbyrådirektivet uttrykkes det tydelig at et av formålene med direktivet er å utvikle fleksible former for arbeid.

Hvis Norge sier ja til direktivet kan et vikarbyrå i prinsippet stevne Norge for EFTA-domstolen, med krav om å endre arbeidsmiljøloven.

Legg merke til hvem som i denne saken snakker høyest om fleksibilitet. Ordet i seg selv høres uskyldig og uproblematisk ut. Fleksibilitet betyr bøyelig, smidig, tilpasningsmulig og forbindes gjerne med arbeidsgivers mulighet til å variere bruken av arbeidskraft etter eget kortsiktig behov.

De ansatte har behov for trygghet og forutsigbarhet i arbeidsforholdet for å kunne stå på og gjøre en profesjonell jobb over tid. Krav til fleksibilitet er ofte i strid med de ansattes behov for stabilitet i arbeidsforholdet, derfor skal vi verne om rettighetene arbeidsmiljøloven gir.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS