2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Reportasjer

Tillitsvalgte i frisk organisasjonsdebatt

Av: Siv Bjelland  [Sist endret: 25.03.2011 11:27:23]

En positiv og aktiv gjeng Delta-tillitsvalgte er samlet fra Sogn og fjordane og Hordaland 16.-17. mars.

Tillitsvalgte i region 3 klare til å ta fatt på diskusjon av ny organisasjonsmodell. Foto: Siv M. Bjelland


- En positiv og aktiv gjeng, til tross for at det er mange nye,  konstaterer regionleder Åse Bjørkaas. Hun åpnet i dag årets første nettverkssamling i region 3 hvor vel 70 engasjerte tillitsvalgte er samlet i to dager på Sandsli i Bergen.

På programmet står blant annet diskusjon av ny organisasjonsmodell i Delta, medlemspleie og kommunevalget.

Administrasjonsdirektør Lars Erik Wærstad startet dagen med å orientere om forslaget til ny organisasjonsmodell. De tillitsvalgte fra Sogn og fjordane og Hordaland hadde mange spørsmål og innspill. Det skal vedtas ny organisasjonsmodell på representantskapsmøtet, Deltas høyeste organ, i november i år.

Få saker har blitt gjenstand for mer debatt. Det er selve kjernen i organisasjonsdemokratiet det står om, regler for lokal representasjon og valg. I dag har Delta en en tildels blandet modell med vekt på både geografi og virksomhet, OU-gruppen foreslår å rendyrke en virksomhetsmodell.

Det er stor forskjell innad i regionen når det gjelder måten lokale ledd er organisert på i dag. 

Administrasjonsdirektør Lars Erik Wærstad orienterte om arbeidet med ny organisasjonsmodell (OU-prosessen). Foto: Siv M. Bjelland


Sogn og fjordane

Sogn og fjordane har i dag en geografimodell, og mange av de tillitsvalgte som tok ordet i dag ga uttrykk for at de synes den fungerer godt i et fylke med mange små kommuner.  

Hordaland

I Hordaland har mange per i dag en modell som har mange fellestrekk med den modellen som har blitt foreslått, Bergen kommune er det beste eksempelet.

Før endelig vedtak fattes blir det to nettverkssamliger til.

- OU-gruppen i Delta legger opp til en virksomhetsmodell. Signalene fra nettverkene må bearbeides i gruppen. Det er om å gjøre at gruppen får med seg signalene fra nettverkssamlingene slik at de kan bake mest mulig inn i modellen, sier Bjørkaas.  

Fra Delta sentralt deltar politisk rådgiver Knut Roger Andersen og leder for juridisk kontor, advokat Yngve Glent, som skal være med å sørge for at innspillene blir tatt med videre i prosessen.

Les også: Kø til talerstolen

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS