2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg
Rådgiveren svarer

Arbeidsgiver mener ansatte skylder timer etter ferie

Er det mulig å skylde timer etter ferie på grunn av turnus, spør en leser. Deltas rådgiver svarer.

Les mer  [10. juli 2012]
Delta hjelper deg

Diskriminering av røykere en gråsone

foto shutterstock røykere

 

 

 

 

 

 

 

- Selv om det ikke er ulovlig å diskriminere røykere, så betyr ikke det at vi mener det er fornuftig av arbeidsgivere å forskjellsbehandle røykere, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.


Les mer  [27. mars 2012]
Rådgiveren svarer

Diskriminering av eldre arbeidstakere

Forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig, men vanskelig å bevise. En mann født i 1948 og ansatt i teknisk etat i en kommune har blitt forbigått lønnsmessig av yngre kolleger i samme stilling og lurer på om han må finne seg i det.

Les mer  [22. mars 2012]
Delta hjelper deg

Lønnsoppgjøret og størrelsen på alderspensjonen

Lønner det seg å vente til etter lønnsoppgjøret med å gå av med alderspensjon? Pensjonseksperten svarer.

Les mer  [21. mars 2012]
Drøftelsesplikt ved ny tilsetting
Ifølge en dom i arbeidsretten skal arbeidsgiver snakke med tillitsvalgte i forbindelse med ledige og nyeoprettete stillinger, skriver Deltaadvokaten.

Les mer  [6. februar 2012]
Rådgiveren svarer
Rettigheter til utdanningspermisjon
En ansatt har vært i arbeidslivet i mange år og ønsker å ta mer utdanning. Hvilke rettigheter har hun? 

Les mer  [3. februar 2012]
Pensjonseksperten svarer
Sikkerhet ved sykdom og død

sikkerhet ved sykdom og død foto Shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken sikkerhet har du som forsørger til tre mindreårige barn når du blir ufør? 


Les mer  [24. januar 2012]

Risiko for å miste jobben når du er syk i mer enn ett år

En ansatt som er syk i mer enn ett år, men regner med å komme tilbake i arbeidslivet er bekymret. Hva er risikoen for å bli oppsagt?

Les mer  [3. januar 2012]

Alderspensjon fra 70 år

I mange medier har vi den siste tiden lest at det ikke lønner seg å jobbe til man er 70 år. Her får du svar fra pensjonsrådgiveren.

Les mer  [21. desember 2011]

Lammeboller med svinekjøtt

En ansatt som er muslim oppdaget tilfeldig at lammebollene i kantinen inneholder svinekjøtt. Kokkene har i alle år forsikret ham om det motsatte.

Les mer  [20. desember 2011]
Samme medlem ble gitt to oppsigelser og en avskjed

En ansatt ble utsatt for usaklige beskyldninger, og ble oppsagt to ganger. Arbeidsgiver fikk ikke medhold i retten.


Les mer  [14. desember 2011]
Spørsmål om pensjon
Kan ha krav på mer pensjon enn du tror
Hvis du i en periode av ditt arbeidsliv har vært innmeldt i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) kan du ha rettigheter både når det gjelder pensjon og eventuell uførepensjon, skriver vår pensjonsekspert Kari Bakken. 

Les mer  [10. oktober 2011]
Delta hjelper deg med pensjon
Hvilke muligheter har du til å kombinere uttak av alderspensjon og AFP? Vår pensjonsekspert  svarer på spørsmål fra leserne. 

Les mer  [20. september 2011]
"Neger" – nøytralt ord?
Hvordan forholde seg til rasistiske bemerkninger rettet mot en selv på jobb? Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik svarer.

Les mer  [13. september 2011]

Retten støttet omplassering

Etter flere år med samarbeidsproblemer ved en skole besluttet kommunen å omplassere tre av de ansatte i ledelsen til stillinger ved andre skoler i kommunen. Nå har saken vært i Høyesterett. Deltas advokat kommenterer saken.


Les mer  [12. september 2011]

Syk i ferien?

Hva gjør du hvis du blir syk før sommerferien starter eller i løpet av ferien? Deltas rådgiver svarer.

Les mer  [8. juli 2011]

Tok en vakt for mye og fikk redusert pensjon

En pensjonist har tatt vakter innimellom, men har prøvd å holde seg under 14 timer i uka. Men kvinnen glemte å notere en vakt og ble gjeninnmeldt i KLP og fikk redusert pensjon. Er dette riktig, spør hun. Deltas pensjonsrådgiver svarer.

Les mer  [27. mai 2011]
Lønnsøkninger de siste to årene før AFP

foto shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Har du skiftet jobb og vurdererer å ta ut AFP-pensjon i løpet av de neste to årene bør du lese dette.


Les mer  [18. mai 2011]
Sykemelding og retten til AFP
Les hva vår pensjonsekspert Kari Bakken skriver om sykdom og retten til å ta ut avtalefestet pensjon.

Les mer  [11. april 2011]
Har jeg fortrinnsrett til utvidet stilling?
En helsesekretær i halv stilling ved et legesenter ønsker å øke stillingen sin. Til sommeren slutter en annen helsesekretær som også går i 50 prosent stilling. Legene vil lyse ut de ledige 50 prosentene. Hva bør helsesekretæren gjøre for å få full stilling?

Les mer  
For gammel til å få ny jobb?

"Jeg er 54 år gammel og har søkt på over 30 stillinger. Jeg har aldri blitt innkalt til intervju, selv om jeg er godt kvalifisert. Jeg mener dette skyldes min alder." Les hva diskrimineringsombudet svarer.


Les mer  
Lønner det seg å jobbe lenger enn til 67 år?

Les mer  [10. februar 2011]
Lik lønn for arbeid av lik verdi – "Fredrikstad-saken"

Den 27.mai 2010 ble det fattet vedtak i Likestillings- og diskrimineringsnemnda om at avlønningen av leder for SFO i Fredrikstad kommune var i strid med likestillingsloven paragraf 5 jf paragraf 3.


Les mer  [10. februar 2011]
Arbeidsgiver lyttet ikke til ansatt
En arbeidsgiver unnlot å undersøke om beskyldningene mot en ansatt var sanne, før de sa opp vedkommende.

Les mer  [15. desember 2010]

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon

Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS