2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Arbeidsgiver lyttet ikke til ansatt

Av: Gunvor Bryn Haavik  [Sist endret: 10.02.2011 13:18:41]

Arbeidsgiver har plikt å undersøke om det er saklig grunnlag for beskyldninger rettet mot en arbeidstaker, før vedkommende blir oppsagt.

Ikke alle arbeidsgivere følger dette grunnleggende prinsipp. En av grunnene kan være at man ikke hører godt nok etter.

Bekyldninger om misnøye

Et av våre medlemmer mottok oppsigelsen fra arbeidsgiver etter at flere møter var holdt mellom dem. Arbeidsgiver uttrykte i oppsigelsen misnøye med måten vedkommende hadde utøvd sin lederrolle på. Denne misnøyen mente arbeidsgiver var dokumentert gjennom klager og opplysninger fra brukere, informasjon fra underordnede og dessuten gjennom resultat fra undersøkelser gjort av et konsulentfirma. Det ble i oppsigelsen også brukt uttrykk som "faglige mangler" og "klanderverdig adferd".

Langt arbeidsforhold 

Arbeidstakeren hadde i sitt lange ansettelsesforhold i kommunen hatt en rekke utfordrende arbeidsoppgaver. Hun hadde også hatt flere lederroller etter oppfordringer fra kommunens øverste ledelse. På denne bakgrunn virket det, slik vi så det, merkelig at vedkommende plutselig skulle ha begynt å opptre på en kritikkverdig måte.

Utsatt for beskyldninger 

Arbeidstaker selv mente det ikke var saklig grunnlag for beskyldningene rettet mot henne, og ville kjempe for å beholde sitt ansettelsesforhold. En samtale med arbeidstaker avdekket at arbeidsgiver hadde gjort flere alvorlige feil i sin behandling av saken. Vårt medlem hadde blant annet ikke fått noen reell mulighet til å imøtegå det som var anført mot henne. Noen klager var dessuten svært lite konkrete og derfor vanskelige å forholde seg til. Ved andre forhold hadde arbeidstakeren gode forklaringer på hva som kunne ligge bak beskyldningene.

Arbeidsgiver hadde åpenbart ikke vært særlig interessert i å høre arbeidstakerens versjon av saken eller å finne ut av bakenforliggende årsaker til den uttrykte misnøyen.

Fikk ikke forsvare seg

På vegne av arbeidstakeren ba vi derfor om forhandlingsmøte med arbeidsgiver og varslet om at søksmål ville bli reist dersom partene ikke kom frem til en minnelig ordning.

Nå møtte kommunen sammen med en advokat som oppfattet at kommunen i svært liten grad hadde hørt på hva arbeidstakeren faktisk hadde hatt å si til sitt forsvar. Arbeidsgiver erkjente etter forhandlingsmøtet at det ikke var saklig grunnlag for oppsigelsen og trakk den tilbake.

Ble til slutt hørt

Arbeidstakeren som nå ikke ønsket å fortsette i den stillingen hun hadde hatt, ble tilbudt og takket ja til en annen stilling i kommunen.

Hun ble til slutt hørt, men kunne vært spart for mye om arbeidsgiver hadde vært villig til å lytte tidligere.

 

Gunvor Bryn Haavik er advokat i Delta 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS