2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Lik lønn for arbeid av lik verdi – "Fredrikstad-saken"

[Sist endret: 10.02.2011 13:23:34]

Den 27.mai 2010 ble det fattet vedtak i Likestillings- og diskrimineringsnemnda om at avlønningen av leder for SFO i Fredrikstad kommune var i strid med likestillingsloven paragraf 5 jf paragraf 3.

Likestillingslovens paragraf 5 innebærer plikt for arbeidsgiver til å betale kvinner og menn lik lønn for arbeid av lik verdi. Plikten til lik avlønning omfatter stillinger innen ulike fag og sektorer. Spørsmålet om ulike stillinger har lik verdi skal avgjøres etter en helhetsvurdering. Saken handlet om at fem arbeidslederstillinger ved teknisk sektor var lønnet høyere enn SFO-leder-stillingen. Spørsmålet var om denne forskjellen var i strid med lovens bestemmelser om likestilling av kjønnene.

 

Saken kom opp ved at medlemmet i 2007 selv fremmet krav overfor kommunen. Etter bistand fra Deltas HTV, fikk medlemmet medhold av Likestillingsombudet. Fredrikstad kommune fremmet deretter saken videre for nemnda der medlemmet vant der frem under dissens (3 – 1). Forskjellene i lønn ble ansett som en form for indirekte diskriminering som ikke kunne forsvares.

 

Det fremgår at SFO-lederens lederansvar, herunder ansvaret for mange barn, kunne sammenlignes og likestilles med det ansvaret for tekniske funksjoner som arbeidslederne hadde, herunder for særskilte kritiske hendelser. Det forelå kjønnsskjevhet mellom sektorene selv om teknisk sektor hadde en viss andel kvinnelige ansatte arbeidsledere (renhold) og 3 av 24 SFO-ledere var menn.

 

Deltas HTV kunne i saken legge fram informasjon om at den konkrete rekrutteringen ved teknisk sektor hadde vært intern. Dette hadde betydning i forhold til en tidligere sak fra Harstad kommune der høyere avlønning av ingeniører ble ansett forsvarlig på grunn av at dette var nødvendig for å rekruttere og beholde.

 

Fredrikstad kommune rettet seg etter nemndas avgjørelse og la til grunn at det faktisk forelå brudd på likelønnsbestemmelsene uten å ta denne saken videre for retten. Det ble etter dette også forhandlet frem en erstatning til medlemmet for de tre årene som saken hadde versert, samt en erstatningssum (oppreisning) for bruddet på likestillingsloven.

 

Vegard Veggeland

Advokat i Delta


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS