2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Lønner det seg å jobbe lenger enn til 67 år?

[Sist endret: 15.02.2011 10:31:27]

Hvor stor pensjonen din blir, er avhengig av hvilken pensjonsgivende lønn du har når du slutter og hvilken opptjening du har hatt i folketrygden.

Spørsmål:
Jeg er født i 1950 og lurer på hvordan min pensjon blir hvis jeg går av med pensjon når jeg blir 67 år, og om det lønner seg for meg å jobbe lenger? Jeg vil da ha 20 års medlemstid i KLP.

 

 

Svar:

Hvor stor pensjonen din blir, er avhengig av hvilken pensjonsgivende lønn du har når du slutter og hvilken opptjening du har hatt i folketrygden. Både pensjonen fra KLP og folketrygden blir levealderjustert. Hvis du går av ved 67 år skal pensjonen deles på 1,036, ut fra prognosene om økt levealder. Det betyr at den reduseres med ca 3,5 prosent. For å unngå denne reduksjonen kan du fortsette å jobbe og vente med å ta ut pensjon både fra KLP og folketrygden i 8 måneder.

 

Forstsetter du lenger, vil pensjonen fra KLP ikke bli økt som følge av levealderjusteringen, men det vil folketrygden. Vi skal da samordne med den økte folketrygden, og du vil få en lavere pensjon fra KLP. Fordi du ikke har full opptjening vil du kunne fortsette å øke pensjonsopptjeningen i KLP, og dette vil nesten oppveie denne reduksjonen. Det er vedtatt regler om individuell garanti som medfører at samlet pensjon ved full opptjening skal være minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Siden du har så kort opptjening i KLP vil den ikke kunne slå ut og sikre deg en høyere pensjon.

 

Kari Bakken

rådgiver Kommunal Landspensjonskasse – KLP


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS