2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

For gammel til å få ny jobb?

"Jeg er 54 år gammel og har søkt på over 30 stillinger. Jeg har aldri blitt innkalt til intervju, selv om jeg er godt kvalifisert. Jeg mener dette skyldes min alder." Les hva diskrimineringsombudet svarer.

Spørsmål:

Jeg er 54 år gammel og har søkt på over 30 stillinger. Jeg har aldri blitt innkalt til intervju, selv om jeg er godt kvalifisert. Jeg mener dette skyldes min alder.

 

Svar:

Dersom du ikke har blitt kalt til intervju på grunn av din alder, kan dette i seg selvvære i strid med arbeidsmiljøloven (aml.), uavhengig av om du ville fått stillingen eller ikke, jf. Arbeidsmiljølovens paragraf 13-2 første ledd bokstav a og paragraf 13-1 første ledd som forbyr diskriminering på grunn av alder ved alle sider av et arbeidsforhold.

Hvis du mener at det er alderen som er årsaken til at du ikke blir kalt inn til intervju, har du rett til å kreve at arbeidsgiver gir skriftlige opplysninger om den som ble ansatt i de enkelte stillingene du søkte på. Du har krav på å få vite hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har jf. arbeidsmiljøloven paragraf 13-7.

Dersom du på bakgrunn av disse opplysningene mener at det er grunnlag for å si at du har blitt forbigått på grunn av alder, kan du sende inn en skriftlig klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet understreker imidlertid at vi ikke kan vurdere om du generelt har blitt forbigått til de over 30 stillinger du har søkt. Du må i så fall presisere hvilke konkrete stillinger du mener at du har blitt forbigått til. Saksbehandlingen hos ombudet bygger på det kontradiktoriske prinsippet. Det vil si at din klage vil bli oversendt til arbeidsgiver, og all informasjon som ombudet mottar fra arbeidsgiver, vil bli oversendt deg. På bakgrunn av begge parters redegjørelser, vil ombudet komme med en uttalelse om det har funnet sted en forbigåelse i strid med loven.

 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS