2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Har jeg fortrinnsrett til utvidet stilling?

Av: Sveinung Berger  

En helsesekretær i halv stilling ved et legesenter ønsker å øke stillingen sin. Til sommeren slutter en annen helsesekretær som også går i 50 prosent stilling. Legene vil lyse ut de ledige 50 prosentene. Hva bør helsesekretæren gjøre for å få full stilling?

Spørsmål:

Jeg er ansatt som helsesekretær i 50 prosent stilling ved et forholdsvis stort legesenter. Vi er 6 årsverk fordelt på 7 ansatte i form av 5 heltidsstillinger og 2 deltidsstillinger. Hun som har den andre 50 prosent-stillingen går av med pensjon til sommeren. Jeg ønsker sterkt å utvide til full stilling, men legene ønsker å lyse ut de ledige 50 prosentene. De hevder at det er nødvendig. De trenger fleksibiliteten det gir å ha deltidsansatte som kan dekke opp ved sykdomsfravær og liknende. Både jeg og hun som pensjoneres, har vært svært fleksible og i korte perioder har vi begge jobbet full tid av den grunn. Jeg vet at arbeidsmiljøloven gir fortrinnsrett til ansettelse for deltidsansatte som ønsker å utvide sin stilling. Har jeg en slik fortrinnsrett, og hvordan skal jeg i så fall gå fram for å få denne retten?

 

Svar:

Arbeidsmiljøloven paragraf 14-3 sier at deltidsansatte har rett til å utvide sin stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i stillingen. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Ut fra hva du skriver mener jeg at du har en slik fortrinnsrett. Den fleksibiliteten arbeidsgiver mister ved å ikke ha deltidsansatte er naturligvis en ulempe, men jeg kan ikke se at det er en vesentlig ulempe.

 

Du må fremme krav overfor arbeidsgiver om at du tilbys den ledige stillingen. Gå fram på en ryddig og formell måte ved å fremme kravet skriftlig, og ved å gjøre det klart at du forventer et skriftlig svar. Har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan hun hjelpe deg. Det kan være lurt å fremme kravet før legene kommer i gang med prosessen med å lyse ut. Det vil spare dem for arbeid og penger.

 

Hvis arbeidsgiver avslår kravet, kan det reises tvist for tvisteløsningsnemnda. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda. Saken må fremmes innen 4 uker etter at du har mottatt svar fra arbeidsgiver. Saker som fremmes etter fristen, avvises. Det betyr at du må kontakte Delta umiddelbart hvis arbeidsgiver avslår, så hjelper vi deg i forhold til nemnda.

 

Sveinung Berger

Spesialrådgiver i Delta 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS