2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Sykemelding og retten til AFP

Av: Kari Bakken  [Sist endret: 12.04.2011 15:43:25]

Spørsmål:

Jeg leste nylig at kun arbeidstakere som har vært sykemeldt mindre enn 52 uker de tre siste årene før de fyller 62 år, har rett til avtalefestet pensjon (AFP). Kan dette være riktig og gjelder det i tilfelle for oss som er medlemmer i KLP?

Svar:

De reglene du har lest om gjelder for Ny AFP i privat sektor. For de som har offentlig tjenestepensjon i KLP og AFP etter vedtektene som gjelder for kommunal sektor er det ingen endringer i kravene for å få AFP. Vi kan jo likevel minne om:

For å få AFP fra KLP er kravet fortsatt at man må være i lønnet arbeid dagen før man mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Du kan likevel ta ut ferie i siste del av oppsigelsestiden og så gå direkte fra ferie og over på AFP. Kravet om yrkesaktivitet er ikke til hinder for dette. Du er like fullt ansett å være i lønnet arbeid (reell arbeidstaker) under ferieavviklingen.

Les også: Haster det med å ta ut AFP?

Den som er sykmeldt og mottar sykepenger eller lønn i sykepengeperioden kan dessuten gå direkte over fra sykepenger til AFP, hvis de ellers fyller vilkårene. De sykmeldte mister dermed heller ikke retten til AFP selv om de ikke lenger har noe ansettelsesforhold hos arbeidsgiver. Dette er begrenset til 52 uker og arbeidsgiver kan derfor ikke sikre vedkommende AFP ved å utbetale sykelønn ut over disse 52 ukene.

Når noen er gått over på arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, og tilsettingsforholdet er avsluttet, er de ikke lenger reelle arbeidstakere og går heller ikke inn under unntaksbestemmelsen om sykmeldte. Dermed vil de ikke kunne gå over på AFP uten først å begynne i jobben igjen i minst 3 år.

Les også: Ønsker mer informasjon om pensjon

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS