2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Tok en vakt for mye og fikk redusert pensjon

Av: Christine Ugelstad Svendsen  [Sist endret: 27.05.2011 10:26:29]

En pensjonist har tatt vakter innimellom, men har prøvd å holde seg under 14 timer i uka. Men kvinnen glemte å notere en vakt og ble gjeninnmeldt i KLP og fikk redusert pensjon. Er dette riktig, spør hun. Deltas pensjonsrådgiver svarer.

SPØRSMÅL:
Jeg gikk av med særaldersgrense i fjor, men tok sporadiske vakter hos samme arbeidsgiver (kommunal sektor) ved behov. Jeg passet på å holde meg under 14 timer i uka, men glemte å notere en av vaktene, slik at jeg ble gjeninnmeldt i KLP siste kvartal 2010. Som en følge av dette har KLP redusert pensjonen min og bedt meg betale tilbake for mye utbetalt pensjon. Er dette riktig?

SVAR:
Når man mottar alderspensjon, herunder pensjon etter særaldersgrense fra KLP, er mulighetene for å jobbe ved siden av begrenset innenfor offentlig sektor. Dette har sin bakgrunn i at kravet for innmelding i ordningen går ved en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 14 timer, jfr. hovedtariffavtalen kapitel 2 pkt. 2.1.1. Dersom du i løpet av et kvartal gjennomsnittlig har hatt en arbeidstid på minst 14 timer i uken, det vil si 168 timer eller mer, skal arbeidsgiver gjeninnmelde deg. Pensjonen din blir da prosentvis redusert i forhold til aktiv stillingsprosent, jfr. vedtektene § 2-3.

Les også: Har jeg fortrinnsrett til utvidet stilling? Rådgiveren svarer.

KLP krever at du melder fra om eventuelle endringer i arbeidsinntekt eller stillingsprosent. Når du har fått slik informasjon og ikke har overholdt meldeplikten ved endret inntekt eller stillingsprosent, vil det være vanskelig å vinne frem med at du har vært aktsom. Du må derfor belage deg på å samtykke i trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger. Dersom beløpet er stort, bør du få i stand en ordning med trekk over tid. Det finnes eksempler på at trygderetten har kommet til at det må foretas en skylddeling for deler av feilutbetalingsperioden, eksempelvis der KLP har fått melding fra arbeidsgiver uten å følge opp denne innen rimelig tid. I slike tilfeller har pensjonisten sluppet å tilbakebetale hele beløpet. Dette hører imidlertid til unntakene.

Det er viktig å overholde meldeplikten til KLP og Nav, samt å passe på i forhold til timetallet for gjeninnmelding i tjenestepensjonsordningen. Mulighetene for å vinne fram om man jobber ut over timetallet, er små. Det eneste tilfellet jeg kjenner til i så måte, er hvor et pensjonert Delta-medlem jobbet ekstravakter under svineinfluensaepidemien. Her fulgte unntakshjemmelen av en vedtatt endring i lov om Statens pensjonskasse m.v. Endringen innebar at den offentlige helsesektoren ved behov kunne mobilisere pensjonister (helsearbeidere) til arbeid uten at de fikk avkortet sin pensjon. Unntaket gjaldt for pensjonerte helsearbeidere (alders- og AFP-pensjonister) ved sykehusene og i kommunesektoren for perioden 1. oktober 2009 til 30. juni 2010.

Christine Ugelstad Svendsen er rådgiver i Delta

Les også: Hvorfor får deltidsansatte overtidsbetaling og aldri jeg som jobber deltid? Rådgiveren svarer


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS