2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Retten støttet omplassering

Av: Yngve Glent  [Sist endret: 12.09.2011 08:33:17]

Kan kommunen omplassere en arbeidstaker til en annen tilnærmet tilsvarende stilling ved et annet arbeidssted i kommunen? Høyesterett behandlet nylig en sak hvor nettopp dette var spørsmålet.

I tidligere sak har retten lagt til grunn at arbeidsgiveren i henhold til styringsretten har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men at dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.

Ved tolking av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.

I en annen tidligere sak uttalte retten i tillegg at styringsretten også begrenses av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgiverens styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen. Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.

 

Lengre reisevei 

Etter flere år med samarbeidsproblemer ved en skole besluttet kommunen å omplassere tre av de ansatte i ledelsen til stillinger ved andre skoler i kommunen.

Av de inngåtte arbeidsavtalene var det ikke tvil om at kommunen i utgangspunktet hadde rett til å omplassere arbeidstakerne.

Endringene i stillingsinnholdet var ikke større enn det en arbeidstaker måtte finne seg i selv om en blant annet fikk ny stilling med endret ansvar og 50 minutter lengre reisetid per dag.

Det var heller ikke forhold i den prosess som var blitt fulgt eller i kommunens faktiske grunnlag for omplasseringen som gjorde at beordringen var i strid med de allmenne saklighetskrav. Det ble blant annet vist til kommunens personalreglement.

 

Diskusjon om skyld

Den ene av de tre mente at hun var uten skyld i samarbeidsproblemene og dermed ikke kunne omplasseres.

Til dette sa retten at ved sammensatte og langvarige arbeidskonflikter kan det være vanskelig for arbeidsgiver å finne frem til ”den objektive” sannhet om hvem som har ansvaret for konflikten. Ofte kan det beste være å få inn ny ledelse og sette strek over tidligere forhold uten at arbeidsgiver må ta stilling til skyld. En kartlegging og fordeling av skyld ville kunne forsterke og forlenge konflikten i stedet for å løse den.

Kommune hadde forsøkt ulike tiltak for å løse konflikten uten å nå frem. Da var det ikke strid med allmenne saklighetskrav at kommunen til slutt valgte å omplassere alle de tre i ledelsen som var involvert i konflikten.

 

Leder for juridisk kontor, advokat Yngve Glent 

 

Les mer om styringsretten: Dom om endring av stilling fra dagvakt til kveldsvakt og Ugyldig oppsigelse av barnevernleder


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS