2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

"Neger" – nøytralt ord?

Av: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik  [Sist endret: 15.09.2011 10:03:38]

"Jeg har afrikansk bakgrunn og føler meg trakassert av kolleger og min nærmeste leder", skriver en arbeidstaker i en henvendelse til Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Mine kolleger har brukt ord som "neger" og "buskmenn" når de snakker om meg og afrikanere generelt.  Jeg opplever dette som krenkende, og har bedt dem om å slutte å bruke disse ordene. Dette har utviklet seg fordi lederen min ikke gjør noe for å stoppe dette. Tvert i mot så forsvarer min nærmeste leder bruken av ordet neger om afrikanere. En gang sa han om afrikanere: "For oss nordmenn går det ikke an å holde styr på hvor dere kommer fra, en neger er en neger". Må jeg akseptere at ordet "neger" brukes og er dette lov?

Svar:

Trakassering på grunnlag av etnisitet/hudfarge er forbudt, jf. diskrimineringsloven paragraf 5. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Forbudet mot trakassering er absolutt. Når det gjelder trakassering så er det i utgangspunktet den enkeltes subjektive oppfatning som er det sentrale i vurderingen av hva som er krenkende.

Når du har bedt dine kollegaer om å slutte kalle deg "neger", må de ta hensyn til dette uavhengig av om de personlig oppfatter begrepet som nøytralt. Selv om begrepet "neger" tradisjonelt har vært brukt i Norge om personer fra Afrika, har begrepet endret innhold og blir oftere oppfattet som et negativt ladet ord.

Når leder forsvarer bruken av begrepet "neger" kan det føre til at også andre kollegaer begynner å bruke det, på tross av at du og eventuelt andre ansatte med afrikansk bakgrunn finner bruken støtende. 

Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge og hindre trakassering på grunn av etnisitet/hudfarge, jf. diskrimineringsloven paragraf 5 tredje ledd. Plikten til å hindre trakassering innebærer at "arbeidsgiver må gripe fatt i aktuelle problemer og å utrede hva som har skjedd og komme fram til en løsning. Det er tilstrekkelig at den ansvarlige har forsøkt å hindre trakasseringen, det kreves ikke at trakasseringen faktisk er forhindret", jf. ot.prp.nr33 (2004-2005).

Du bør straks kontakte tillitsvalgte og verneombud og be om hjelp med din sak. Fordi saken er av stor prinsipiell betydning, bør du i tillegg vurdere å klage saken inn til LDO.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

 

Les også: Innvandrere mest utsatt for mobbing på jobb

Les også: Likestillingsombudet vil ha kjønnsnøytrale titler

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS