2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Delta hjelper deg med pensjon

Av: Kari Bakken  [Sist endret: 22.09.2011 13:45:55]

Er det slik at jeg kan søke på alderspensjon fra 62 år for å si opp som 65 åring for å gå over på AFP og så si den opp som 67-åring og da søke igjen på alderspensjon?

Dette spørsmålet kommer fra en person med lang medlemstid i KLP, som jobber i 100 prosent konsulentstilling og tenker å fortsette med det. Vedkommende ble 62 år i slutten av august d.å. Hun tenker at hun kanskje skal prøve å jobbe til 67 år, muligens noe redusert etter hvert.

Vår faste pensjonsekspert, rådgiver Kari Bakken i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) svarer:

Svarene på spørsmålene dine er ja. Du kan begynne å ta ut alderspensjonen din fra folketrygden fra 62 år hvis du har høy nok opptjening til det. Du kan også gå over på AFP fra KLP fra den 1. i måneden etter 65 år og si fra deg folketrygden igjen fram til den 1. i måneden etter at du fyller 67 år.

Først AFP

Hvis du slutter eller trapper ned så mye at du blir utmeldt fra pensjonsordningen vil du da ha rett til 100 prosent AFP beregnet på samme måte som en alderspensjon fra KLP. Fra 67 år blir den endret til en alderspensjon fra KLP.

Gradert alderspensjon

Hvis du jobber så mye at du fyller kravene til medlemskap i KLP blir pensjonen gradert i forhold til hvor stor stilling du fortsetter i. For å ta ut en gradert pensjon må du trappe ned den pensjonsgivende stillingen med minst 10 prosentenheter. Hvis du trapper ned fra 100 prosent til 90 prosent stilling kan du ta ut 10 prosent AFP beregnet på samme måte som en alderspensjon fra KLP.

Hvis du hadde hatt aldersgrense 65 år kunne du istedenfor AFP tatt ut alderspensjon fra KLP. Du kunne da også beholdt alderspensjonen fra folketrygden.

Kari Bakken - Rådgiver Kommunal Landspensjonskasse - KLP

Kari.Bakken@klp.no

 

Les også: Tok en vakt for mye og fikk redusert pensjon

Les også: Kritisk til kommunens seniorpolitikk

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS