2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Kan ha krav på mer pensjon enn du tror

Av: Kari Bakken  [Sist endret: 14.10.2011 13:48:25]

Vår pensjonsekspert Kari Bakken fikk nylig et spørsmål fra en ansatt som tidligere sto i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hvilke rettigheter det gir avhenger av medlemstiden.

Jeg har vært innmeldt KLP gjennom kommunen hvor jeg jobbet i 10 år fram til jeg sluttet for en del år siden. Jeg var da 42 år og hadde aldersgrense 65 år. Hvilke pensjonsrettigheter kan dette gi meg?

Svar:

Du vil ha krav på pensjoner ut fra hvor lang medlemstid du har. Minstekravet er 3 år. Siden du kunne opptjent 33 år hvis du hadde fortsatt fram til aldersgrensen vil du ha krav på 10/33 av full pensjon.

For de som er medlemmer fram til de kan ta ut pensjon er kravet for full opptjening 30 år, mens for de som slutter før settes kravet lik det de kunne opptjent. Det settes likevel ikke høyere enn 40 år.

Alderens rolle

Hvis du hadde vært 10 år yngre da du jobbet i kommunen ville du altså fått 10/40 isteden. Dersom arbeidsgiveren din hadde pensjonsordning i KLP også før de gikk over til fellesordningen har du uansett krav på oppsatt pensjon beregnet ut fra 30-deler hvis du var medlem før denne overgangen.

Oppsatt uførepensjon

Ved uførepensjon fra NAV vil du ha rett til oppsatt uførepensjon fra KLP. Alderspensjonen har du krav på fra 65 år og pensjonsgrunnlaget ditt blir regulert i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp (i takt med lønnsveksten i samfunnet) helt fram til du tar ut pensjonen.

Kari Bakken

rådgiver, Kommunal Landspensjonskasse - KLP

kari.bakken@klp.no

 

Les også: Ansatte vil ha KLP som felles pensjonsleverandør

Les også: Delta hjelper deg med pensjon  

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS