2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Lammeboller med svinekjøtt

Av: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik  [Sist endret: 20.12.2011 11:03:57]

En ansatt kontaktet likestillingsombud Sunniva Ørstavik med noe han oppfatter som et stort problem.

Han er muslim og spiser ikke svinekjøtt. Han oppdaget tilfeldig at kokkene i kantinen har servert lammeboller som inneholdt svinekjøtt i flere år. Han oppdaget dette da han sjekket innholdsfortegnelsen på pakningen. Dette har skjedd selv om han alltid spør om maten inneholder svin og kokkene har avkreftet det hver gang.

Den ansatte var svært sjokkert og sint. Han sa at han følte seg syk og kvalm da han fikk vite at han hadde blitt lurt til å spise svinekjøtt. Han krevde at kokkene måtte straffes.

Svar fra likestillingsombudet:

Fordi den ansatte opplever at hans religion ikke blir respektert, er dette en sak du bør ta alvorlig. Ansvarlig leder og verneombud bør varsles så fort som mulig slik at det sikres at denne praksisen avsluttes. Det er også viktig at dere får avklart fakta i saken. Å avklare fakta krever at begge parter får lagt fram sin versjon av historien, før en trekker konklusjoner.

Viktige avklaringer vil være: er det riktig at det er servert lammeboller som inneholder svin? Har muslimske ansatte blitt feilinformert om innholdet, og har det i så fall skjedd med vilje? Hvis den ansattes historie er riktig, hvem har i så fall visst om det? Ligger ansvaret hos enkeltansatte eller en hel avdeling?

Disse spørsmålene vil avklare alvoret i saken, fordi det er stor forskjell på om det har skjedd en misforståelse eller det har vært en bevisst handling. Leder har uansett et ansvar for dårlige rutiner og det vil være viktig å sikre at slike ting ikke skjer i framtiden. 

Kan anses som trakassering

Hvis innholdet i historien blir bekreftet, så kan dette anses som trakassering. Diskrimineringsloven paragraf 5 bestemmer at trakassering på grunn av etnisitet og religion med mer er forbudt:

”Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.”

Hvis den ansatte ønsker en behandling av saken etter denne bestemmelsen, så kan dere sende saken inn til ombudet. Ombudet vil da måtte undersøke saken nærmere.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS