2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Risiko for å miste jobben når du er syk i mer enn ett år

Av: Christine Ugelstad Svendsen  [Sist endret: 04.01.2012 08:58:35]

En ansatt har vært sykmeldt i et år og har gått over på arbeidsavklaringspenger. Hun har gode sjanser for å bli helt frisk igjen, men vil hun fortsatt ha en jobb å gå til?

Jeg har vært sykmeldt i et år, og gikk deretter over på arbeidsavklaringspenger i sommer. Sykdommen jeg lider av gir gode prognoser for bedring, så jeg regner med å være tilbake i jobb i løpet av et par måneder. Jeg er kjent med at man har et utvidet vern mot oppsigelse under sykdom etter arbeidsmiljøloven. Hvordan stiller det seg når jeg mottar arbeidsavklaringspenger? Har min arbeidsgiver (en kommune) rett til å si meg opp?

Hilsen et medlem

 

Svar:

Arbeidstaker har et absolutt vern mot oppsigelse på grunn av sykefravær i de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. En oppsigelse begrunnet i sykefravær i denne perioden vil derfor være usaklig. Bestemmelsen gir et utstrakt vern for arbeidstaker, og krever også at arbeidsgiver må bevise at en oppsigelse i verneperioden ikke skyldes sykefraværet, men for eksempel driftsinnskrenkninger eller andre forhold som ikke har med arbeidstakers sykdom å gjøre.

 

Krav til saklig begrunnelse

Etter utløpet av verneperioden vil arbeidstakeren enten være tilbake i arbeid eller ha gått over på arbeidsavklaringspenger, slik tilfellet er for deg. I begge tilfeller vil det da være Arbeidsmiljølovens paragraf 15-7 som avgjør hvorvidt det er grunnlag for oppsigelse. Bestemmelsen oppstiller et krav om at oppsigelsen skal være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

 

Fravær og omplassering etc

En rekke momenter vil ha betydning for saklighetsvurderingen, bl.a. sannsynligheten for fremtidige fravær, arbeidsgivers tilretteleggings- og omplasseringsplikt, arbeidsgivers saksbehandling for øvrig, arbeidstakers plikter, tap og ulempe for arbeidsplassen og hvilken stillingstype det gjelder.

Mange kommuner har etablert en praksis for at arbeidstaker kan være fraværende i ett år etter at sykepengeperioden er over, totalt to års sammenhengende fravær, forutsatt at arbeidstaker mottar arbeidsavklaringspenger. Også andre virksomheter kan ha praksis som nevnt, eksempelvis helseforetak. I slike tilfeller vil arbeidstaker ha et forlenget vern mot oppsigelse så lenge denne perioden varer.

 

Kan ikke sies opp uten videre

Dersom du klarer å komme tilbake som antatt og er i stand til å forbli i arbeid uten sykefravær utover det vanlige, vil din arbeidsgiver ikke kunne si deg opp på grunn av sykefraværet. For det tilfellet at arbeidsevnen din er redusert som følge av sykdom eller skade, er det viktig å være klar over at din arbeidsgiver har en omfattende omplasserings- og tilretteleggingsplikt.

Christine Ugelstad Svendsen, spesialrådgiver i Delta

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS