2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Alderspensjon fra 70 år

Av: Kari Bakken  [Sist endret: 21.12.2011 08:52:52]

Vi leser i avisene at offentlig ansatte taper på å fortsette å jobbe til de er 70 år. Kan det være riktig, skriver et medlem

Svar:

De eksemplene som har stått i avisene er riktige. Hvis folketrygden tas ut før pensjonen fra KLP vil samlet pensjon fra KLP og NAV kunne bli lavere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, også ved full opptjening. Dette skyldes at fradraget for folketrygden regnes som om ytelsene var tatt ut samtidig. Hvis pensjonene tas ut samtidig vil årlig pensjon derimot ikke kunne bli lavere ved å fortsette i jobb med medlemskap i KLP.

Les også: To av tre vil kombinere jobb og pensjon

 

Samlet pensjonsutbetaling vil bli mindre

Pensjonen fra KLP kan ikke økes til mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget selv om du venter med å gå av med pensjon. Folketrygdens alderspensjon fastsettes ut fra forventet levealder fra det tidspunkt den tas ut, og vil derfor øke om du venter med å ta den ut. KLP skal gjøre fradrag for denne økningen og det medfører  at samlet pensjonsutbetaling i løpet av pensjonisttiden vil bli mindre ved å vente, selv om den samlede årlige pensjonen ikke kan bli lavere. Venter man lenge nok vil folketrygden bli så høy at det ikke blir noen pensjonsutbetaling fra KLP.

Les også: Kvinner vet lite om egen pensjon

 

Lønner seg med lønnsinntekt - og å trives

Pensjonsmessig får man mest igjen ved å ta ut både pensjon fra KLP og folketrygden fra det tidspunkt man når forholdstall 1,000. Rent økonomisk vil det totalt sett likevel lønne seg å ha lønnsinntekt istedenfor pensjon, så det kan uansett diskuteres om man har tapt på det om man venter lenger. Om du trives i jobben antar jeg derfor må være det viktigste - nå som før.

Kari Bakken er rådgiver i Kommunalansattes Landspensjonskasse, KLP

 

Les også: Kan ha krav på mer pensjon enn du tror

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS