2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Sikkerhet ved sykdom og død

Av: Kari Bakken  [Sist endret: 26.01.2012 09:29:10]

Et kommuneansatt har vært syk i snart ett år og vil måtte søke om uførpensjon. Vedkommende er forsørger for tre mindreårige barn og lurer på hvilke økonomiske konsekvenser dette får for familien.

sikkerhet ved sykdom og død foto Shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Jeg er syk og har nå vært sykmeldt fra min jobb i kommunen i snart et år, og har vært medlem av KLP i mange år. Jeg er kjent med at jeg da må søke om uførepensjon men lurer på hva det betyr økonomisk. Jeg tjener ca 400.000 i året. Jeg lurer også på hvordan familien min er sikret hvis jeg dør, da jeg har ektefelle og tre mindreårige barn.

Hilsen et medlem

 

Svar fra pensjonseksperten:

Full uførepensjon fra KLP er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inkludert folketrygdytelsene, og du vil få barnetillegg for tre barn. Ut fra en lønn på kr 400.000 blir det 264.000 pluss 79.200 i barnetillegg. Dette blir kr 343.200 kr, eller 85,8 prosent av din lønn. Siden vi ikke gjør fradrag for alt du får fra folketrygden vil du derfor ikke gå særlig ned i inntekt. Barnetillegget skal ikke samordnes med folketrygdens ytelser.

Ved dødsfall utbetales denne pensjonen i to måneder etter den måneden pensjonisten dør. Det betyr en ekstrautbetaling på kr 57.200 kr (343 200 x 2/12)

Barna vil da ha krav på barnepensjon med 15 prosent av ditt pensjonsgrunnlag hver, det vil si en årlig utbetaling på til sammen kr 180.000 for de tre barna. Din ektefelle vil også ha krav på pensjon etter deg. Reglene er avhengig av hvor gammel hun er og når du ble innmeldt.

De etterlatte vil dessuten være sikret en gruppelivserstatning, også ved dødsfall etter at du har sluttet i jobben på grunn av overgang til uførepensjon. Er du under 51 år gir den rett til 10 G som en skattefri engangsutbetaling til gjenlevende ektefelle og barn. Med dagens grunnbeløp betyr det 792.160 kroner.

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS