2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Rettigheter til utdanningspermisjon

Av: Unn Viken  [Sist endret: 06.02.2012 09:24:02]

En ansatt som er medlem i Delta spør: Jeg har vært i arbeidslivet i mange år og har lyst til å ta litt mer utdanning. Hvordan er mine rettigheter til permisjon? Kan min arbeidsgiver nekte meg dette, og hva med det økonomiske?

Svar:

Retten til utdanningspermisjon er lovbestemt og står i arbeidsmiljøloven paragraf 12-11. Om du har vært i arbeidslivet i tre år, og ansatt hos samme arbeidsgiver de siste to år, har du rett til hel eller delvis permisjon for å delta i organiserte utdanningstilbud.  

 

Må være yrkesrelatert

Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Som arbeidstaker kan du ha rett til permisjon i inntil tre år, og du kan ta ut flere utdanningspermisjoner i løpet av yrkeslivet. Det finnes imidlertid bestemmelser om når du kan ha rett til ny utdanningspermisjon etter at du har kommet tilbake i jobb igjen. Det må da ha gått dobbelt så lang tid som varigheten av forrige permisjon, men minimum ett år dersom forrige permisjon varte mindre enn dette. Om du har vært på kurs under en måneds varighet gjelder ikke disse bestemmelsene.

Jobber du deltid har du samme rettigheter til utdanningspermisjon som de som jobber heltid.

 

Gi beskjed til arbeidsgiver i god tid

I følge loven er framgangsmåten for å få utdanningspermisjon at du varsler arbeidsgiver så tidlig som mulig. Dette gir arbeidsgiver en mulighet til å innrette seg etter permisjonen. Mange arbeidsgivere har utarbeidet egne skjemaer for permisjonssøknader, så du bør sjekke hvordan det er der du jobber. På noen spesielle vilkår kan din arbeidsgiver nekte deg permisjon. Dette dreier seg om tungtveiende grunner hvor dette går ut over forsvarlig drift og personalplanlegging.

 

Svar innen seks måneder

Dersom din arbeidsgiver mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal han snarest mulig, og senest innen seks måneder, gi deg skriftlig melding om dette. Ved permisjoner på under seks måneder, gjelder kortere svarfrister. Hvis du får avslag, og er uenig med din arbeidsgivers vurdering, kan du bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda, et eget forvaltningsorgan hvor Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

 

Sjekk om du har rett til støtte

Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Noen tariffavtaler i offentlig sektor kan ha bestemmelser om permisjon med lønn hvis arbeidsgiver mener faget har betydning for virksomheten. Mange steder finnes også kompetanseplaner, lokale reglement osv. som sier noe om når arbeidsgiver gir støtte til utdanningen. Likeså hvilke regler som gjelder for bindingstid. Delta har også et etter- og utdanningsstipend som medlemmer har mulighet til å søke for å få dekket deler av utgiftene, se under medlemsfordeler på www.delta.no

Du kan ta kontakt med din tillitsvalgt for å få vite mer om hva som gjelder der du jobber.

 

Unn Viken

rådgiver, forhandlingsavdelingen

 

Les også: Sykdom i permisjonstiden - rettigheter

Les også: Permisjon for videreutdanning

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS