2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Drøftelsesplikt ved ny tilsetting

Av: Yngve Glent  [Sist endret: 07.02.2012 11:42:40]

Det kan by på praktiske problemer for en arbeidsgiver å drøfte ledig og nyopprettet stilling med de tillitsvalgte, men praktiske problemer alene gir ikke grunn til å forstå bestemmelsen annerledes enn av ordlyden, heter det i en dommen.

Arbeidsretten behandlet i fjor en sak om en bestemmelse i hovedavtalen for KS-området. Spørsmålet gjaldt forståelsen av hovedavtalens bestemmelser om at arbeidsgiver skal drøfte ledige og nyopprettede stillinger og prosedyrer ved utlysning med de berørte tillitsvalgte.

 

Fagsjef i fylkeskommunen

En var ansatt som fagsjef - miljø i en fylkeskommune i regionalavdelingen i sentraladministrasjonen. I fylkesrådmannens økonomiplan ble fylkeskommunens utfordringer innenfor det regionale planarbeidet omtalt. Det ble uttalt behov for en stilling knyttet til dette arbeidet.

I budsjett kom midler til å styrke bemanningen i avdelingen for regional utvikling. Ny stilling ble foreslått gjennom benkeforslag og utlyst som rådgiver - miljø.

Les også: Viktig sykelønnsseier

 

Ble underlagt annen leder

Den allerede ansatte fagsjef og hennes fagforening hevdet at deler av hennes arbeidsoppgaver og ansvarsområde var blitt lagt til nyopprettet stilling underlagt annen leder. Det var ikke forutgående drøftinger med de berørte organisasjonene i henhold til hovedavtalens regler. Fylkeskommunen ble bedt om å stoppe videre ansettelsesprosess inntil det var avklart hvilke konsekvenser nyansettelse ville få for den ansattes nåværende stilling. Det ble vist til at vesentlige endringer i stillingsinnhold kan betraktes som en delvis oppsigelse.

Arbeidsretten kom til at fylkeskommunen brøt drøftingsplikten ved ikke å drøfte ny stilling med fagforeningens tillitsvalgte.

Les også: Ulik lønn for YS- og LO-medlemmer godtas ikke 

 

Fastslår drøftingsplikt

Arbeidsretten la vekt på at praksis fra retten er at utgangspunktet ved tolkning av tariffavtaler er avtalens ordlyd. Ifølge Arbeidsretten er ordlyden i saken er klar. Den fastslår en drøftingsplikt for arbeidsgiver med tillitsvalgte både ved ledige og nyopprettede stillinger og i ved prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse og intervju av kandidater.

Er ordlyden klar, kreves det sterke holdepunkter for å legge til grunn en annen forståelse enn hva som følger av en naturlig språklig forståelse.

Arbeidsretten uttaler at det kan by på praktiske problemer for en arbeidsgiver å drøfte ledig og nyopprettet stilling med de tillitsvalgte, men at praktiske problemer ikke alene gir grunn til å forstå bestemmelsen annerledes enn av ordlyden.

Arbeidsretten viste til at en tidligere sak hvor den har uttalt at det ikke medfører bortfall av drøftingsplikt at et vedtak er truffet på grunnlag av et benkeforslag. Den naturlige forståelsen er at drøfting da må gjennomføres på et tidlig tidspunkt etter truffet vedtak.

 

Les også: Kjempet seg til riktig erstatning 

Yngve Glent er advokat og leder av juridisk kontor i Delta

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS