2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta hjelper deg

Arbeidsgiver mener ansatte skylder timer etter ferie

Av: Torhild S. Johannessen  [Sist endret: 10.07.2012 09:39:53]

Et medlem har to feriespørsmål:
1) Kan arbeidsgiver alene bestemme at ansattes ferie skal strekke seg over tre puljer med tre ferieuker i hver pulje?

Svar: Ja, arbeidsgiver kan etter at fastsetting av ferien er drøftet med den enkelte ansatte eller tillitsvalgte, fastsette når ferien skal avvikles. Ferien kan avvikles over en periode på ni uker hvor anstte får tre ferieuker i en av de tre feriepuljene. Pulje en i uke 25, 26 og 27. pulje to i uke 28, 29 og 30 og pulje tre i ukene 31,32 og 33. 

I ferieloven står blant annet: «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.» Hvis hovedtyngden av de ansatte på en arbeidsplass ønsker ferien lagt til samme tidsrom, kan det bli vanskelig å etterkomme alles ferieønsker, blant annet på grunn av tilgang på kvalifiserte vikarer. Da kan arbeidsgiver bestemme at ferien legges til to eller tre puljer. Ansatte kan etter avtale med arbeidsgiver gis anledning til å bytte pulje seg i mellom.

2) Etter at vi fikk turnus på data hevder arbeidsgiver at ansatte som i sin ordinære turnus har mer enn 106,5 timer i ferieukene (35,5 time x 3 uker) «skylder» timer. Er dette korrekt»?

Svar: Nei, ferien telles ikke i timer. En ferieuke er ifølge ferieloven seks virkedager (mandag til og med lørdag, «svarte» dager på kalenderen). Tre ferieuker er 18 virkedager. Hvis arbeidstaker «skylder» timer ved ferieavviklingen har arbeidstaker ikke fått 18 virkedager feire i løpet av tre uker. Jeg gjør oppmerksom på at fridager i din ordinære turnus inngår i de 18 virkedagene. Søndagsfri i forbindelse med ferie har egne bestemmelser.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Torhild S. Johannessen,
seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Delta


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS