2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Lagseier sikret tariffavtale

Av: Siv Bjelland  [Sist endret: 26.03.2010 08:14:12]

Da arbeidsgiver uten forvarsel endret pensjonsordningen, tok helsesekretærene ved Markveien helsesenter i Oslo kontakt med Delta.

  markveien legesenter foto audun hopland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vi var usikre på om det ville påvirke arbeidsmiljøet negativt å be om tariffavtale, sier hovedtillitsvalgt og helsesekretær ved Markveien legesenter i Oslo, Lisbeth Gadderud. Her sammen med sin arbeidsgiver, daglig leder Øystein Pihlstrøm, en av sju fastleger ved senteret. Foto: Audun Hopland


- Jeg tror mange helsesekretærer ved private legesentre er i den situasjonen at avgjørelser som gjelder arbeidsforholdet tas over hodet på dem, sier hovedtillitsvalgt og helsesekretær, Lisbeth Gadderud, ved Markeveien legesenter i Oslo.

For hennes medlemmer ordnet det seg heldigvis fint. Etter en vellykket runde med forhandliger ble det like før jul inngått tariffavtale mellom helsesekretærene og legene. Det ble en avtale som alle parter er tilfreds med. Helsesekretærene ved Markveien legesenter hadde allerede en god husavtale som regulerte lønns- og arbeidsforholdene gjennom lønnsforhandlinger annethvert år. Men da arbeidsgiver innførte en ny og dårligere pensjonsordning for helsesekretærene, meldte behovet seg for å forhandle fram en tariffavtale.

Dårligere pensjonsordning

Helsesekretærene ved legesenteret hadde ytelsesbasert pensjon, som ble endret til innskuddsbasert. En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Etter loven om obligatorisk tjenestepensjon er minstekravet at det opprettes en innskuddsbasert pensjonsordning med et årlig innskudd på minimum to prosent.

Les også:Beroliger helsesekretærene

- Arbeidsgiver tilbød oss tre prosent. Det var noe de orienterte oss om, uten at det ble gitt anledning til å forhandle om det. Vi forsto etter møtet med kontaktpersonen fra Vital at det ville bli en drastisk endring av pensjonsrettighetene våre, sier Lisbeth Gadderud.

Tilsvarende offentlig sektor

De ansatte ved Markveien legesenter krevde en pensjonsordning som innebar en innskuddsprosent på fem prosent og ba i tillegg om 66 prosent uføredekning, tilsvarende den som er i staten og i Kommunal Landspensjonskasse – KLP.

I tillegg til at de fikk fullt gjennomslag for kravene om fem prosent pensjonsforsikring, uføredekning og AFP tilsvarende offentlig sektor, fikk de inn i avtalen et arbeidsmiljøtiltak som innebærer en fridag ekstra i året. Dette tiltaket har eksistert lenge, men det er betydningsfullt at det ble formalisert gjennom tariffavtalen.

- Vi har pleid å reise på inspirasjonstur, for eksempel var vi på sykehusbesøk i Praha et år, forteller hun.

Helsesekretærene ved Markveien legesenter er en sammensveiset gjeng som også er sammen i fritiden.

Lønnsargumenter

Mange av dem har vært ansatt lenge og trengte å tenke nytt når de skulle argumentere for lønn. Tariffavtalen sikrer en lønnsutvikling med tillegg helt fram til tjue års ansiennitet.

- Arbeidsgiver premierer de som holder ut, sier hun.   

Som tillitsvalgt hadde Lisbeth Gadderud forventninger til at det skulle bli enklere å føre lønnsforhandlinger med Delta i ryggen. Hun har satt pris på at Delta har ført ordet og bidratt med kunnskap. Gadderud var spent på hvordan det ville bli tatt imot da de leverte inn oppsigelsen av den eksisterende avtalen. Men det gikk greit.

Helsesekretærene på Markveien helsesenter har sju arbeidsgivere, med en daglig leder i spissen som også er en av legene. De ansatte har vært med i prosessen og synes det var en lærerik erfaring, både møtene med Delta og med arbeidsgiver.

- Det ligger et alvor i denne typen forhandlinger, en mer spent situasjon enn vi er vant til. Vi var usikre på om det ville påvirke arbeidsmiljøet negativt. Det har det heldigvis ikke gjort, sier hun.

Godt for samarbeidet

Hun opplever det som bra for samarbeidet å ha en tariffavtale og anbefaler sterkt andre helsesekretærer å gjøre det samme som dem.

- Jeg tror mange helsesekretærer er i en situasjon der avgjørelser som gjelder lønn og arbeidsforhold blir tatt over hodet på dem. Noen har avtaler, men andre steder er det begrenset, er hennes inntrykk.

- Jeg er fornøyd med helheten i tariffavtalen vår. Blant de viktige kravene vi fikk innfridd var en innskuddpensjon på fem prosent og AFP. Arbeidsforholdene og lønna var bra i avtalen vi hadde, og de gode vilkårene har blitt videreført, sier Gadderud.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS