2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Utfordringer knyttet til organiseringen av arbeidet

Av: Siv Bjelland  [Sist endret: 16.11.2010 09:04:40]

Helsesekretærer på fastlegekontorer kan bli litt som skomakerens barn. Det blir vanskelig å be legen om hjelp når han er sjefen din og han eller hun har så mange andre de skal hjelpe.

Arild Steen, Gro Bengtson og Trond Egil Hansen foto Siv Bjelland

 

 

 

 

 

 

 

 


Leder for Norsk Helsesekretærforbund i Delta, Gro Bengtson møtte leder Arild Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet og lederen for allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen for å snakke om arbeidsforholdene til helsesekretærene. Foto: Siv M. Bjelland


Helsesekretærene opplever at de har et spennede og hektisk yrke, selv om lønnen er lav og tariffavtaler oftest mangler. Det kommer fram i helsesekretærundersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet har utført på oppdrag av Delta. 

- Helsesekretærer er vant til å jobbe under press, de er vant med lange køer og takler dette bra så lenge de føler at de mestrer arbeidsdoppgavene, sier leder for Norsk Helsesekretærforbund (NHSF), Gro Bengtson.

Les mer om rapporten hos AFI her.

Stress

Bengtson beskriver en arbeidshverdag der helsesekretærene blir pålagt oppgaver de ikke har fått nok opplæring i og derfor må bruke mer tid på. Da blir køene lengre enn vanlig og stresset et faktum. Legene de jobber hos blir også stadig pålagt nye arbeidsoppgaver i form av dokumentasjon, de bruker mye tid på dette og klager ofte på for liten tid til direkte pasientarbeid.

- Å be en stresset, sliten lege om hjelp  hvis man trenger mer opplæring kan føles vanskelig, og alt dette fører til lengre ventetid og mer stress, forklarer Bengtson.

Trives i yrket

Lederen for NHSF forstår at det kan virke rart at helsesekretærene er såpass fornøyde til tross for både lav lønn og mangelfullt avtaleverk. 

- Jeg tror det kommer av at jobben er spennende og utfordrende. Den blir aldri kjedelig fordi man aldri helt vet hva dagene bringer. Mange har vært i samme jobb i veldig mange år og dette kan selvfølgelig komme av at det ikke er så mange andre jobber å velge i for de som jobber på små steder, sier hun.

Les også: Glade for undersøkelsen

- Jeg tror også at mange liker det nære pasientarbeidet hvor man blir godt kjent med pasientene. Det betyr mye, og man blir trofast på samme arbeidsplass, sier Bengtson.

Lønn som forventet

- Når det gjelder lønn, så er undersøkelsen en bekreftelse på slik vi har trodd at det er, sier Gro Bengtson.

Mange følger lønnen som blir forhandlet fram i KS, og har i sin arbeidsavtale at de skal følge den. Andre har individuelle lønnsforhandlinger, mens andre har felles avtale for kontorene.

Les også:
Helsesekretærer fikk tariffavtale

Delta ønsker gode vilkår for privatansatte helsesekretærene

- Jeg snakker med mange helsesekretærer som syns det er vanskelig med individuelle eller felles kontorforhandlinger. De føler at det blir altfor personlig å forhandle med legen/sjefen som de jobber så tett på hver eneste dag. Når legen i tillegg ofte snakker om hvor kostbart alt har blitt, at de har dyr husleie, at takstene for prøver er blitt dårligere og så videre, blir det enda vanskeligere å be om lønnsforhøyelse, sier Bengtson.

Kontorledertillegg står stille

- Helsesekretærer som er kontorledere opplever også at det er vanskelig å få betalt for arbeidsoppgavene de gjør. De har kanskje fått et tillegg for dette for flere år siden som ikke har økt til tross for flere pålagte arbeidsoppgaver, forteller hun.

- At det er dårlig med tariffavtaler, AFP og pensjonsordninger og at de allikevel er fornøyde tror jeg kan komme av at mange rett og slett vet alt for lite om dette, og derfor heller ikke vet hvordan dette kan være. Det er liten tradisjon for dette i primærhelsetjenesten og utover offentlig tjenestepensjon (OTP) snakkes det lite eller ingenting om disse tingene på jobben, sier Bengtson.

Leder Norsk Helsesekretærforbund, Gro Bengtson, tror det er lite kunnskap om tariffavtaler, AFP og pensjon utover offentlig tjenestepensjon i primærhelsetjenesten.

FAKTA om helsesekretærundersøkelsen:

Nylig undersøkte Delta i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) arbeidsvilkårene til helsesekretærer ved fastlegekontor. Det er lite kunnskap om deres arbeidsbetingelser og det har vært grunn til å tro at arbeidsforholdene for denne gruppen medlemmer i Delta er mindre gode og ikke så regulerte som for andre det er naturlig å sammenligne seg med. For eksempel gjelder det andre deler av helsevesenet som på samme måte som allmennlegetjenesten er finansiert over offentlige budsjetter.

FAKTA om NHSF:

Norsk Helsesekretærforbund (NHSF) er en yrkesorganisasjon i Delta. NHSF arbeider for å høyne helsesekretærenes anseelse og faglige standard, blant annet gjennom å ivareta og utvikle faget og utdanningen. NHSF og Delta arbeider for å fremme medlemmenes innflytelse og medbestemmelse over egen arbeidssituasjon.

 

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS