2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Lønn er viktig for rekruttering

Av: Siv Bjelland  [Sist endret: 19.03.2012 13:58:25]

Gunn Olander foto siv bjelland-
Det er rom for lønnsvekst for alle og det er viktig å holde fast ved at ingen skal pålegges å jobbe mer enn hver 3. helg, sier Delta-leder Gunn Olander ved oppstarten av vårens forhandlinger.

Delta står fast på at medlemmene må få sin rettmessige del av verdiskapningen og sikres en reallønnsvekst i 2012.

 

Kompetanse skal lønne seg

Mange fagarbeidere tar etter- og videreutdanning. Det mener Delta de skal ha økonomisk uttelling for. Delta krever derfor også i årets lønnsoppgjør at det innføres et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med tilleggsutdanning (fagarbeider pluss).

Les også: Lønnsforskjellen mellom faglærte og ufaglærte har krympet

– Å bruke kompetansen våre yrkesgrupper har, er et godt bidrag for å løse framtidens velferdsutfordringer, sier Gunn Olander.

Behovet for ufaglært arbeidskraft vil være stort også i framtida og Delta er opptatt av at folk som i dag faller utenfor i utdanningssystemet kan være en ressurs for offentlig sektor, gitt at det gis god opplæring og blir tilrettelagt for det. Delta mener at offentlig sektor har et særskilt ansvar for å bidra til å få unge inn i arbeidslivet.

 

Fritid verdsettes høyt

Deltas Facebook-kampanje «Hver tredje helg er nok» har nå 6.744 følgere. Mange synes det er en stor belastning å arbeide i helgene. Prinsippet om at ingen skal jobbe oftere enn hver tredje helg er viktig å holde fast ved, og er et standpunkt Delta tar med seg inn i lønnsforhandlingene. Ingen skal pålegges å jobbe mer enn tredje hver helg.

Les også: Venter lønnsvekst på 3,6 prosent

- Responsen fra medlemmene på Facebook-kampanjen viser at vi har støtte blant medlemmene i denne saken. Vi har siden 2010 krevd økt kompensasjon for de som var villige til å jobbe oftere enn hver tredje helg, sier Olander.

 

Øk grunnbemanningen

- For å møte framtidas arbeidskraftbehov, særlig innen helse- og sosialsektoren, og for å rekruttere til yrket er det viktig å bevare hver tredje helg som prinsipp, sier Olander.

Hun ser at fritida blir stadig viktigere for folk.

- Retten til et familieliv ved siden av arbeidet betyr mye, sier hun.

- Større tillegg løser ikke problemet alene, men økonomisk kompensasjon spiller en rolle ved at det gir motivasjon til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Delta er også opptatt av at de som ønsker det skal få jobbe heltid. Økt grunnbemanning kan være veien å gå, men det fins også andre virkemidler, sier Olander.

 

Lokale tillegg skal flyte oppå

Tillegg gitt i de lokale lønnsforhandlingene skal i prinsippet flyte på toppen av de sentrale minstelønnsjusteringene. De lokale forhandlingene er ment å skulle løse lokale lønnspolitiske utfordringer.

-         De gjør ikke det i dag, når lokale tillegg ikke vil flyte oppå, sier forhandlingssjef i Delta, Kai Tangen.

-         Tillitsvalgte er veldig opptatt av dette problemet, fordi de som blir berørt av det opplever dette som urettferdig, sier han.

Både KS og Delta er enige om at dette er et problem. Kravet er en gjenganger, og en konsekvens av lønnssystemet.

 

Behov for å øke rammene

Lønnsutviklingen i offentlig sektor gir grunn til bekymring. Først etter åtte år får man en lønnsvekst som merkes. De første åtte årene er det liten lønnsvekst. I tillegg er begynnerlønna lav i både KS og Spekter. Delta vil ha en utjevning av lønnsutviklingen på trinnene og heving av minstelønna.

-         Gi folk større stillinger, så de kan gå inn i en jobb de kan leve av, og øk grunnlønna. Det gjelder i både KS og Spekter, sier Tangen.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS