2018  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Ressurs - fersk medlem av Fagpressen

Av: Hege Heløe  [Sist endret: 19.03.2012 13:58:41]

Fagpressen og Ressurs foto Hege Heløe 007Helsefagarbeidere i Delta sitt medlemsblad Ressurs er nå godkjent og tatt opp som medlem i Fagpressen.
- Et kvalitetsstempel, mener leder Jette Dyrnes og Dagfrid Hammersvik fra Fagpressen.

- Å bli med i en presseorganisasjon er først og fremst et kvalitetsstempel for et redaksjonelt produkt. Med medlemskap i Fagpressen følger opplagskontroll og oppføring i Fagpressekatalogen. Det er derfor all grunn til å få til en profesjonalisering av bladproduksjonen, sier Dagfrid Hammersvik i Fagpressen, og tilføyer at medlemmer får faglige råd, fagtilbud om kurs i alle ledd, både bildebruk, re-design og språkkurs. Ikke minst så får medlemmene et faglig fellesskap.

Profesjonell utgiver

- Fagpressesgodkjenning viser at det er en profesjonell utgiver med et redaksjonelt redigert blad. Redaktøren er uavhengig og står både moralsk og juridisk ansvarlig for innholdet i bladet, vektlegger Hammersvik.

- For å bli medlem av Fagpressen så måtte vi først søke og det ble vurdert om vi kunne bli godkjent som medlemmer, forteller Jette Dyrnes, leder av Helsefagarbeidere i Delta.

- Vi går nøye til verks og undersøker om for eksempel om det er dobbeltroller, sier Hammersvik.

Viktig for yrkesgruppen

Dyrnes innrømmer at det har vært en vei å gå for å få bladet dit det er i dag. Ressurs kommer per i dag ut fire ganger i året og har et opplag på om lag 9000. Hver utgave er på 32 sider. Det har vært litt blandede roller tidligere.

- Vi har hele tiden valgt å satse på medlemsbadet, og det har vært prioritert å bruke ressurser på bladet. Det viser at vi tar medlemmene våre på alvor. Vi er en organisasjon i sterk vekst og velger å bruke de økte inntektene til å heve kvaliteten på bladet. Vi har blant annet valgt å frikjøpe redaktøren i 40 prosent stilling. Etter hvert vil vi komme med to ekstra temanummer i året, forteller Dyrnes stolt.

Dyrnes røper at det er under vurdering å bytte navn på Ressurs, for å knytte bladet nærmere navnet på organisasjonen Helsefagarbeidere i Delta. 


- Et godt fagblad er viktig for alle profesjoner. Bladet er bindende og samlende for en yrkesgruppe som har vært gjennom mange omlegginger, sier Jette Dyrnes, og mener at det vil gi et løft for hele yrkesgruppen å ha et godt fagblad, ikke minst når det gjelder å rekruttere nye medlemmer til Helsefagarbeidere i Delta.

I 2006 ble Jette Dyrnes valgt til leder av Pleie- og omsorgsansatte. I 2010 skiftet organisasjonen navn til Helsefagarbeidere i Delta. Siden 2006 er medlemstallet mer enn doblet til vel 9000 medlemmer.

Om Fagpressen

 • Den Norske Fagpresses Forening har ca 230 medlemsblader
 • Til sammen har bladene dokumentert 2,7 millioner unike lesere
 • Samlet opplag er på 4,2 millioner
 • Hver utgave av bladene leses i gjennomsnitt av 3,3 personer
 • Den netto totale omsetningen i fagpressen er i underkant av 600 millioner
 • De 20 største bladene står for 80% av annonseomsetningen
 • Internettomsetningen var ca 3% i 2007
 • 50% av medlemsbladene har opplag under 5 400 eksemplarer
 • 8% av medlemmene har opplag over 60 000 eksemplarer
 • Den Norske Fagpresses Forening ble stiftet i 1898 og Norges eldste presseorganisasjon.
 • Bladene representerer yrke, fag, helse, utdanning, forskning og utvikling, medisin, landbruk, medier, teknikk, arkitektur, livsstil, privat og offentlig virksomhet, interesse og hobby m.m.

Fagpressen og Ressurs foto Hege Heløe 1 

 

 
Redaktør Ulf Borthen og leder av Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes i bladsamtale med Dagfrid Hammersvik fra Fagpressen.(Foto: Hege Heløe)


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS