2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Nyheter

Viderefører populært dagtilbud

Av: Hege Heløe  [Sist endret: 28.09.2012 09:11:43]

Aktivtør Harstad Foto beate Monsen

 

 

 

 

 

 

 

 


 - Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger på at vi klarte å få i gang tilbudet om dagaktivitet for hjemmeboende med demens. Både brukere, pårørende og kommuneadministrasjonen er fornøyd med tilbudet. Som aktivitør er jeg i en posisjon som gjør at jeg får mange direkte tilbakemeldinger, og det er hyggelig, fastslår aktivitør Karin Hansen ved Stangnes sykehjem. (Foto: Beate Monsen)


- Vi er svært glad for at vi igjen kan tilby aktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens, sier aktivitør Karin Hansen (Bildet) i Harstad kommune, en av ildsjelene bak det hyggelige tilbudet. Hun er svært fornøyd med at hun nå får sjansen til å fortsette.

Tekst: Hege Heløe

Gleden var stor blant brukere og pårørende av dagtilbud for hjemmeboende med demens da det ble gjenåpnet.
Dagtilbudet ble opprettet som et prøveprosjekt i desember 2009. Dagtilbudet ble lokalisert til Stangnes sykehjem. Tilbudet var opprinnelig lagt til en dag i uken, med mulighet for utvidelse senere. Tilbudet var rettet mot hjemmeboende med demens, også beboere ved sykehjemmet deltok. I november 2011 ble det besluttet nedlagt. Det var skuffende for både brukere, pårørende og for de som stod bak at kommunen ikke tok seg råd til å opprettholde tilbudet.

Fikk midler

Fortvilelse ble snudd til glede da Harstad kommune fikk tilskudd fra Helsedirektoratet til å starte opp igjen første april i år. Ifølge «Omsorgsplan 2015» skal det bli lovpålagt å sørge for et dagtilbud til hjemmeboende med demens. Med midlene på plass var det bare å sette i gang igjen med det vellykkede tilbudet. Denne gang har vi åpent to ganger i uken.

- Vi har pr dags dato sju faste brukere, og har vi flere på liste som vil prøve tilbudet. Vi samarbeider med sykehjemmet og beboere derfra får tilbud om å komme innom de to dagene i uka vi nå har dagtilbud, sier Karin Hansen.

- Hva går tilbudet ut på?
- Vi har et sosialt tilbud tilpasset den enkelte bruker. Vi har blant annet sosiale sammenkomster. Mange av de hjemmeboende med demens er mye alene og har behov for å prate, andre har behov for å gå ut på tur. Noen har pårørende som har behov for avlastning. Da er det godt å kunne bruke dagtilbudet, sier Hansen, og forteller videre at målet med dagtilbudet er at den enkelte skal klare seg best mulig hjemme lengst mulig.

Dagtilbudet er et lavterskeltilbud. Det vil si at en trenger ikke søke.
Andre aktiviteter er hagearbeid og turer i terrenget, sang og musikk, avislesing, boklesing og fortelle- og mimrestund.
- Vi har også samarbeid med psykiatrien og får besøke en hønsegård i nærheten hvor brukerne får være med å mate. Veldig populært blant mennene våre.

Team-arbeid

Hansen skryter av innsatsen fra Demensforeninga og andre frivillige som gjør en uvurderlig innsats for at dagtilbudet skal bestå.
- Jeg vil berømme Demensforeninga for den jobben de gjør. To damer fra demensforeningen som også er pårørende deltar aktivt på dagtilbudet. I tillegg kommer det også frivillige fra Røde Kors. Hun berømmer også lederen ved sykehjemmet, Arild Mjørlund, som har gjort sitt for å få i gang dette tilbudet på nytt.

 

- Vi visste at det var et stort savn da tilbudet ble borte. Tilbudet oppleves som veldig positivt, også for pårørende. Det er som et friminutt fra hverdagen, sier Hansen.

Hun forteller videre at mange brukere selv ender opp med å bo på Stangnes sykehjem. De opplever det som trygt å komme dit hvor de har benyttet seg av dagtilbudet. De er trygg på de som jobber der og de er kjent på huset.

Lønnsomt

- Tror du kommunen sparer penger ved å ha et slikt tilbud?
- Ja, så absolutt. Det er med på å utsette sykehjemsinnlegging ved at pårørende får nødvendig avlastning, sier Hansen.

Selv er hun veldig fornøyd med å være aktivitør i Harstad kommune.
- Jeg har en veldig positiv og flott jobb med mye glede i hverdagen og jeg er takknemlig for at jeg får være med på å gi et slikt tilbud. Hun har vært ansatt i fire år ved Stangnes sykehjem og hun trives veldig godt. Sykehjemmet er nytt og stod ferdig i 2006.
- Stangnes sykehjem er tilrettelagt for demenssyke. Vi har dyktige fagfolk og det er lagt til rette for videreutvikling og kompetanseheving. Jeg stortrives her, sier aktivitør Karin Hansen.

Les også: La ned dagtilbud for personer med demens
 

 Artikkelen kommer på trykk i Aktivitøren nr. 3.


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS