2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Delta Vrimmel

God etikk – godt for helsa

Av: Hege Heløe  

– Vi har et råd for etisk refleksjon i Larvik kommune. Her får ansatte i helsesektoren tilbud om å lufte meninger og stille spørsmål rundt etikk. Det hjelper de ansatte til å bli mer fokusert på fag, sier omsorgssjefen, Tove Akre.

Omsorgssjefen forteller at kommunen hadde arbeidet konkret med etikk i over tre år da spørsmålet kom om å være ressurskommune i prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Akre var med på å opprette Rådet for etisk refleksjon i januar 2008. Der sitter kommunelegen, en prest og en bonde sammen med representanter fra høyskoler og ansatte fra omsorgstjenesten.

– Rådet holder opplæring og veileder hvordan saker kan løses i kommunen, sier hun. Akre håper at rådet kan bli overflødig.

Snakk om det

Målet er at det på hvert arbeidssted settes av 20 minutter hver dag til å prate om etikk på en metodisk måte, noe som kan hjelpe de ansatte til å bli mer fokusert i sitt fag. Det letter de ansatte mentalt og fysisk å prate om det som er vanskelig, sier Akre.

– Ikke bare tunge løft og betonggulv fører til at folk sykmelder seg, like gjerne skjer det at de får problemer med mennesker. Jeg håper at ved å drøfte etikk på arbeidsplassen, kan det bli enklere å møte neste situasjon, sier Tove Akre.

Drøftingshjelp i vanskelige saker

Leder av rådet for etisk refleksjon i Larvik kommune, Gry Caroline Aarnes, forteller at rådet er til for både ansatte, pårørende og brukere. Hun understreker likevel at rådet først og fremst er en drøftingshjelp til alle som er berørt av omsorgstjenesten. Rådet har ingen myndighet utover dette, og alle saker behandles anonymt. Rådet har planer om å få til et samarbeid med pårørendeskolen for demens og demensforeninga.

– Har du noen eksempler på saker som er tatt opp?

– Det er ofte snakk om ressursfordeling. For eksempel flyttes demente som er blitt syke over til vanlige somatisk avdelinger. Ofte er det for få plasser på dementavdelingene. Det kan være vanskelig for de ansatte. Man har et godt forhold til pårørende og brukere. Så flyttes den demente når han/hun er sårbar, forteller Aarnes.

En sak som ble tatt opp i rådet, var en da en pleier ikke var fortrolig med en brukers religionsutøvelse.

– Vi måtte se på brukers rett til å utøve sin tro og også ivareta den ansatte. Det beste ble å la en annen overta pleien av pasienten. Som helsepersonell skal man ivareta hele mennesket, også når man er syk, sier Arnes.


Dugnad for etikk

Prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving" tar sikte på å gi økt bevissthet rundt etikk i kommunenes helsetjeneste.

– Gjennom prosjektet ønsker vi å gi administrasjon og ledelse redskap for snakke om etiske dilemma som helsepersonell hver dag står overfor. Det er et lederansvar å legge til rette for etisk refleksjon, sier seniorrådgiver Marit Kristensen i YS. Hun er med i styringsgruppa for prosjektet.

– Prosjektperioden varer ut 2009. Hva skjer videre da?

– Vi håper at kommunene har fokusert så mye på etikk at de har opprettet møteplasser hvor de ansatte kan lære mer om etikk og holdningsendringer. Målet er at brukere av kommunens tjenester merker at det har skjedd en bevisstgjøring, svarer Kristensen.

Kunnskapstørst

Prosjektleder Kari Hesselberg forteller at 40 kommuner har vært involvert i prosjektets første fase. Interessen for å delta i fase to er god. 30 kommuner har meldt sin interesse.

– Folk suger til seg det som handler om etikk. Ansatte vil lære mer. Etikkhåndboka er blitt veldig godt mottatt. Etikk skal inn i rutiner og bli satt i system på arbeidsplassene rundt om i landet. Ressurskommuner bistår med å holde foredrag om egne erfaringer, sier Hesselberg.

Praktisk håndbok

Etikkhåndboka presenterer tiltak og metoder. Boka viser hvordan man kan komme i gang. Et eksempel er forslag til hvordan kommunen/arbeidsgiver kan skape møteplasser for etisk refleksjon. Her foreslås blant annet etisk kafé, konferanser, verdiforum, dagens refleksjonstid og etisk lunsj. Forfatterne Tom Eide og Einar Aadland sier at boka er som et koldtbord man kan forsyne seg av.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektet ledes av Helse- og omsorgdepartementet, KS og yrkesorganisasjonene. Prosjektet er fra 2007 og avsluttes i 2009. Kari Hesselberg fra KS er prosjektleder. Kommuner som arbeider for å styrke den etiske kompetanse på den enkelte arbeidsplass støttes. 100 kommuner er invitert til å delta.

Etikk

"Etikk er systematisk tenkning om hva som er moralsk godt, rett og rettferdig." (Etikkhåndboka)


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS