2019  
Nettutgave av bladet Kommuniké. Utgiver: Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Søk i vårt arkiv
  
    
Søk på Internett
Søk etter:
Google
Kvasir
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev.
Meld på
Meld av
En del av:
Leserinnlegg

Kommunen la ned dagtilbud for personer med demens

Av: Beate Monsen  [Sist endret: 14.02.2012 08:58:59]

Harstad kommune skal spare. Siden dagtilbudet for personer med demens ikke er lovpålagt, ble det avsluttet like før jul.

Aktivtør Harstad Foto beate Monsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktivitør og deltamedlem Karin Hansen fra Harstad har sammen med noen få ildsjeler stått for et hyggelig og godt dagtilbud for hjemmeboende med demens. Foto: Beate Monsen


Omlag halvparten av dem som har diagnosen demens bor utenfor institusjon. Hverdagen til personer med demens er ofte preget av mangel på sosial og sansemessig stimulans. Dette kan føre til isolasjon, angst og depresjon. Demens fører til økende hjelpeløshet og uavhengighet av andre. Hjemmeboende med demens bør derfor ha et tilrettelagt dagtilbud i sitt nærmiljø.

Aktivitør og deltamedlem Karin Hansen fra Harstad har sammen med noen få ildsjeler stått for et hyggelig og godt dagtilbud for hjemmeboende med demens. Harstad kommune har hatt et fantastisk samarbeid om dagtilbudet for denne gruppen. Det startet som et prøveprosjekt i desember 2009. Dagtilbudet ble lokalisert til Stangnes sykehjem hvor det er 36 beboere. Sykehjemmet ble åpnet i 2006 og innehar ei stor fellesstue med tilsluttet kjøkken. Stuen kan også deles inn i to, for eksempel en stue og et arbeidsrom eller større aktivitetsrom.

Les også: En holdningsendring må til i eldreomsorgen

 

Ønsket utvidelse av tilbudet

Tilbudet var en dag i uken, med tanke på utvidelse senere.

Dagtilbudet var et lavterskeltilbud hvor en meldte seg på over telefon, privat eller via hjemmesykepleien. Det ble satt en grense for fem personer per dag.

Tilbudet var tilrettelagt for personer med demens og ment å gi pårørende mulighet for avlastning, bidra til at personer med demens kan bo lengst mulig i sine hjem og utsette institusjonsinnleggelse, bidra til økt samarbeid med demensforeningen og andre organisasjoner.

Fra sykehjemmet stilte en fast sykepleier, aktivitør Karin og en hjelpepleier. Harstad Demensforening deltok med to personer. Harstad Røde Kors Besøkstjeneste stilte to personer to timer hver gang.

Målgruppen var hjemmeboende med demens. De som benyttet seg av tilbudet var ektefelle med kone med demens eller mann, ensom enke eller enkemann. Flere beboere fra sykehjem deltok også sosialt.

Les også: Vil nå ut med blogg om aldersdemens

 

Tilrettelagte aktiviteter av mange slag

Aktiviteter var tilrettelagt for den enkelte.  Som eksempel nevnes gode samtaler, lese og sangstunder, trim, historiefilmer og bingo. Det var også lagt opp til flere lange lunsjer med hjemmebakt brød, god mat som brukerne selv var med å tilberede.

Et populært innslag var formiddags fester med konserter, dans og allsang. Vi har deltatt på Festspillene i Nord, festspilluka i Harstad. Internasjonal byfest med ute konserter og kafebesøk. For de sprekeste ble det Bilturer til Grytøya, ei fantastisk fin naboøy. Der besøkte vi Grønn omsorg på Trollstein Gård.

Les også: Aktivitet er god medisin 

 

Naturopplevelser på Festivalen

I september har Harstad kommune arrangert Festivalen to år på rad. Folkeparken, et naturskjønt eldorado, var en av arenaene for mye moro. Der deltok dagsenteret i blant annet Hatteparade, tur til lavo, bålkos og sosialt lag.

Ellers har vi benyttet oss av den fantastiske naturen og utearealer med hage i nærmiljøet . Det er grillet pølser og  spist is ute i finværet, sogar en blåbærtur og tur for blomsterplukking.

Det ble aldri bevilget penger til drift av dagtilbudet og Stangnes sykehjem i Harstad kommune så seg ikke lenger mulig å drifte dette tilbudet på «frivillig basis».  Harstad kommune har satt seg som mål å spare inn der det spares kan og siden dagtilbudet ikke er lovpålagt ble det avsluttet i november 2011. For våre brukere ble det en stor skuffelse og ikke minst for de pårørende. Tilbudet var det eneste tilbudet flere hadde som avlastning i hverdagen.

Det er et ønske fra flere hold om å få til drift av dagtilbudet igjen. I disse tider med flere og flere hjemmeboende eldre skulle det være enhver kommune sitt tilbud.   

Les også: Spilleglede mot demens 

 

Beate Monsen er hovedtillitsvalgt for Delta i Harstad.

 


|Tips en venn på e-post!

Klikk her for utskriftsvennlig versjonKlikk her for utskriftsvennlig versjon
Annonser

DTF Travel


Siste utgivelse

Siste nytt
Ingen nye artikler...
 
Ansvarlig redaktør: Audun Hopland | Tilbakemelding | Ønsker du å annonsere?
Kommuniké - Brugata 19, 0134 Oslo, 6 etg. | Tlf: 21013600 | Fax: 21013650
------------
Dette nettstedet benytter oppdateringsverktøyet EWAT CMS, levert av Antera Norge AS