Skal ni kvinner og to menn styre Delta?

Av: Gunhild Lervåg  [Sist endret: 24.10.2012 10:56:15]

erikkollerud


14. november skal Delta velge ny ledelse. Valgkomiteen foreslår sju nye styremedlemmer og fire fra dagens styre. Erik Kollerud ligger an til å bli ny leder.

14. november er en viktig dag for Delta. Da er representanter fra hele Delta samlet på Sundvollen hotell for å velge nytt styre for de neste fire årene. I forrige uke la valgkomiteen fram sin innstilling til hvem de mener er best egnet til å styre organisasjonen de neste fire årene.

Gunn Olander har ledet Delta de siste åtte årene, men stiller ikke til gjenvalg.  Erik Kollerud, som i dag er første nestleder, er av valgkomiteen innstilt som forbundsleder. Lizzie Ruud Thorkildsen er innstilt som første nestleder, mens Trond Ellefsen er innstilt som andre nestleder.

Styrekandidatene

Til de øvrige åtte faste plassene i Deltas hovedstyre, er dette kandidatene:

Brita Winstad Johnsen (region 1 – Finnmark, Troms og Nordland)

Trond Ellefsen er innstilt for region 2 - Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Hvis Ellefsen blir valgt inn i ledelsen, innstilles Mona Berge som fast medlem.

Arnstein Wekre er i tillegg foreslått fra Nord-Trøndelag

Elin Schei Stuhaug (region 3 – Hordaland, Sogn og Fjordane)

Tove Josefsen (region 4 - Aust- og Vest-Agder, Rogaland)

Valgkomiteen innstiller Lizzie Ruud Thorkildsen for region 5- Buskerud, Vestfold og Telemark. Hvis Ruud Thorkildsen blir valgt inn i ledelsen, innstilles Elisabeth Langaas.

Bjørn Harald Iversen er i tillegg foreslått fra Telemark.

Mette Vilhelmshaugen (region 6 Oslo, Akershus og Østfold)

Ellen Tordhol (region 7 Oppland og Hedmark)

Jette Dyrnes og Mona Boysen er foreslått som representant for yrkesorganisasjonene. Valgkomiteen innstiller Mona Boysen.

Hovedstyrets oppgave er å lede Delta mellom de årlige møtene i representantskapet.

 

Kvinner i flertall

Hvis valgkomiteens innstilling blir fulgt, vil to menn og ni kvinner styre Delta. 75 prosent av medlemmene er kvinner.

- Valget er alltid spennende. Det er mye aktivitet i forkant. Vi ønsker selvsagt at representantskapet skal stemme i tråd med valgkomiteens innstilling, sier valgkomiteens leder, Christin Susæg Fjeld.

Alle kandidatene har vært nøye vurdert av valgkomiteen, opplyser Susæg Fjeld.

- Vi har vært enige om at kompetanse, erfaring og referanser skulle vektlegges når komiteen skulle vurdere og innstille de ulike kandidatene, sier hun.

Grundig sjekket

Valgkomiteen har intervjuet kandidatene til politisk ledelse og hentet inn fire-fem referanser på hver kandidat. Referansene er hentet fra egen organisasjon, andre organisasjoner, arbeidsgiver og tidligere arbeidsgivere.

- Vi har målt kandidatene opp mot hverandre. Vi har også lagt vekt på at en politisk ledelse må kunne utfylle hverandre og arbeide godt sammen som et team, sier Susæg Fjeld.