Leder

Fornyet medlemsblad og ny nettavis

Kommuniké skal i løpet av året skifte navn til Ta del, og nettutgaven skal hete tadel.no. Det legges opp til at medlemmer og lesere skal ta del «i ei ny tid». Redaksjonen ønsker hjelp fra medlemmer tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker. Et sterkere samspill vil gi redaksjonen kilder til aktuelt og godt innhold og vil kunne skape debatt.

Les mer  [20. mars 2012]
Vikarbyrådirektivet
- Vern om arbeidsmiljøloven
Vikarbyrådirektivet er en varm potet. Et stort flertall i norsk fagbevegelse krever at regjeringen reserverer seg mot å innføre EUs vikarbyrådirektiv i Norge. Sier regjeringen ja til direktivet, vil arbeidsmiljøloven trolig måtte endres, skriver redaktør Audun Hopland i en kommentar.

Les mer  [1. februar 2012]
Foreldrepermisjon
Jobber deltid – blir ikke ledere

Økt og tvungen pappapermisjon er det som sterkest kan få menn hjem når barna er små og å få kvinnene raskere ut i arbeid og i større stillingsbrøk, skriver redaktør Audun Hopland i denne kommentareren.


Les mer  [10. februar 2011]
Levealdersjustering – straffen for at vi blir eldre
Bak ordet levealdersjustering skjuler det seg kalde beregninger, skriver redaktør Audun Hopland i månedens leder.

Les mer  [15. desember 2010]
- Et friskt folk

Norge er et av verdens beste land å leve i, skriver Kommuniké-redaktør Audun Hopland.


Les mer  [8. februar 2010]
- 2009 krevende for fagbevegelsen

Julehilsen fra YS-lederen.


Les mer  [21. desember 2009]
Nye utfordringer og nye mål for Delta

Delta-leder Gunn Olander skriver at det har vært et aktivt år i Delta. Les lederen hennes.


Les mer  [16. november 2009]