Norges viktigste organisasjon!

Av: Audun Hopland  [Sist endret: 26.03.2007 11:42:04]

På representantskapet i november markerte vi at KFO fylte 70 år i 2006. På samme møtet la vi den nye kursen for KFO de neste 70 årene.

KFO har meget gode forutsetninger for å møte framtida. Vi mister ikke medlemmer. Vi er ikke en nei-organisasjon. Vi har ikke partibindinger vi kan kritiseres for.

 

Tvert om! Vi har opplevd en liten, men viktig medlemsvekst de siste årene. Vi har en fri og moderne måte å diskutere på. Vi er positive og konstruktive bidragsytere i arbeidslivet og samfunnsdebatten. Vi er uavhengige og har kun våre medlemmers beste i tankene i alt vi gjør.

 

Representantskapet la opp til små, men viktige endringer. Et enstemmig representantskap sa ja til at vi i løpet av 2007 skal få nytt navn og logo. Vi skal nå i gang med å finne et navn som skaper begeistring, identitet og gjenkjennelse. Vi vil ha et navn som medlemmene kan kjenne stolthet i.

 

Den prosessen vi har vært gjennom har vist oss at vi er på rett kurs i mye vi gjør. Vi har de beste tillitsvalgte, vi er dyktige forhandlere og vi er gode til å beskytte våre medlemmer når de trenger hjelp og støtte. Men den har også avdekket ting vi ikke er så dyktige på.

 

Vi har ikke vært flinke nok til å være synlige i samfunnsdebatten. KFO er landets femte største fagforening. Men vi har ikke en plass i folks bevissthet som svarer til størrelsen. Vi jobber derfor kontinuerlig med å gi KFO en tydeligere stemme i samfunnet. Vi vet det er et rom å fylle for en uavhengig og saklig aktør. Det rommet skal vi fylle.

 

Vi skal bli bedre til å følge opp hvert enkelt medlem. Vi skal bli flinkere til å informere om hva vi gjør og hva vi tilbyr, og vi skal gjøre det enklere å få oppfølging fra KFO. Medlemmene våre skal vite bedre hva de får igjen for medlemskapet sitt. Og tro meg: Vi har mye bra å fortelle om!

 

Vi skal videreutvikle det yrkesfaglige tilbudet. Våre yrkesorganisasjoner er de fremste i landet på faglig utvikling og identitet. Jeg vil oppfordre deg som ikke er medlem i en yrkesorganisasjon til å se om vi har en som passer akkurat for deg. Bli med i det faglige fellesskapet i din yrkesgruppe.

 

Vi skal bli flinkere til å rekruttere nye medlemmer. Jo flere vi blir, desto sterkere står vi. Gjennom synliggjøring og oppsøkende virksomhet skal vi treffe nye medlemmer ansikt til ansikt. Det er altfor mange som ikke har hørt om KFO. Vi skal fortelle dem hvem vi er, og stille det enkle spørsmålet: Har du lyst til å være med?

 

Resultater skapes av engasjerte og positive mennesker. KFO har i noen sammenhenger den siste tiden samarbeidet med Fantasiminister HC Medlien fra fristaten Lucky Næroset. Hans oppskrift er å bruke begeistring for å lykkes med å nå våre mål. Gjennom humor, fantasi, galskap og mot; gjennom lyst, vilje, tro og kraft skaper vi resultater. Jeg vil anbefale deg å bli begeistret på www.u8.no. 

Med lyst og tro på å lykkes, og med engasjerte medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal vi sammen gjøre KFO til Norges viktigste organisasjon!