Om Kommuniké


Det kan siteres fra Delta sitt medlemsblad på nettet forutsatt at det henvises tydelig til kilden kommunike.no.

kommunike.no legger redaktørplakaten til grunn for sin virksomhet.